ONNENSÄDE

Henkistä hyvinvointia

Yritykseni

ONNENSÄDE


Onnensäde on yritys, jonka toiminnan punaisena lankana on auttaa, tukea ja kannustaa yksilöä ja yhteisöä voimaan hyvin. 

Mie

KUKA OLEN?


Onnensäteen taustalla olen mie, Maarit Kaarela-Mustonen. Olen Lapissa syntynyt ja kasvanut, mikä näkyy vahvasti persoonassani ja tavassani elää ja havainnoida maailmaa. Olen ikuinen "luonnonlapsi", joka on utelias ja tiedonhaluinen kaikelle ja kaikesta. Erityisesti luonto kaikkine olomuotoineen on minulle rakas ja tärkeä, ja mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän olen tiedostanut luonnon ja luontokokemuksen tärkeyden henkisenä voimavarana sekä itselleni että muille.

Palveluitani

HENKISEEN HYVINVOINTIIN

KOULUTUKSET

Aina on tarvetta koulutukselle. Aina sitä ei itse tiedostakaan. Asioiden ja aihealueiden esilletuonti ja avaaminen herättelevät, aktivoittavat ja käynnistävät meissä sytykkeen mahdolliselle muutokselle. Koulutus opettaa, kehittää sekä lisää ymmärrystä ja omaa sisäistä pääomaa, joka taas on loistava työkalu ja apu niin työssä, arjessa kuin vapaa-aikanakin. 

LUENNOT

Oletko miettinyt jo jonkin aikaa, että olisi kiva pitää luento omalle työpoppoolle, kyläläisille, harrastajille, vanhemmille, esimiehille, opetushenkilöstölle, opiskelijoille, lapsille, nuorille, yrittäjille, auttamis- ja hoitotyötä tekeville, kunnan päättäjille, toisin sanoen kenelle tahansa? Mutta luennoitsijoita ei vain tunnu olevan täällä Lapissa ihan lähietäisyydellä. 

KESKUSTELUTUOKIOT

Aina koulutukset tai luennot eivät ole se sopivin ja toimivin tapa yhteisön ja yksilön tarpeille, vaan tarvitaan henkilökohtaisempaa ja yksilöllisempää otetta ja vuorovaikutusta. Tarve tuelle, avulle, herättelylle, ymmärryksen kasvattamiselle lähtee kenties yksilön kipupisteistä, riittämättömyyden tunteista tai epävarmuudesta tai vain halusta saada opastusta ja ohjausta.

Tyhy-päivä

On hienoa, että nykypäivänä niin moni yritys ja yhteisö tarjoa työntekijöille mahdollisuuden irtiottoon työarjesta, virkistäytymiseen, yhdessä tekemiseen ja itsensä ja yhteisönsä kehittämiseen. Työhyvinvointia edistäviä päiviä voi olla hyvin monenlaisia ja moniin eri tavoitteisiin suuntaavia. 

Matkalla minuuteen-tunnekirjoittaminen

Myös kirjoittamalla voit avata tunteitasi, kokemuksiasi, historiaasi, taakkaasi niin hyvässä kuin pahassa. Joillekin kirjoittaminen on luontaista, mutta tunnekirjoittamiseen voi kyetä kuka tahansa, jos vain tahtotilaa, ennakkoluulottomutta ja avoimuutta asialle löytyy.

Henkinen lisä luontoaktiviteetteihin

Jos haluat näihin aktiviteetteihin vielä lisämausteena henkisen puolen sytyttelyä, valmennusta tai apua, sekin on mahdollista.

Luontoterapia

Ota aikaa itsellesi ja lähde luontoon - luontoon, joka ei vaadi eikä odota sinulta mitään, vaan epäitsekkäästi tarjoaa sinulle jotain pelkällä olemassaolollaan, hiljaisuudellaan, rauhallaan ja kauneudellaan. Ympärilläsi ei ole suojaavia seiniä eikä kattoa, ei mitään, joka rajoittaisi kulkuasi, ajatteluasi, läsnäoloasi. On tilaa hengittää. 

Hetki hiljaisuudelle

Elämme jatkuvassa äänimaailmassa, ja sen myötä myös aistimme ja erityisesti kuuloaisti ovat koko ajan aktiivisina ja eräällä tavalla ylikuormitustilassa. Jotta pääsemme lähemmäs itseämme, ajatuksiamme ja tunteitamme, tarvitsemme välillä ympärillemme hiljaisuutta, jonka ympäröimänä meillä on hyvä ja levollinen olla. Luonto on oiva ympäristö hiljaisuuden tarjoamiselle.

Esimerkkejä

MISSÄ TILANTEISSA VOIN AUTTAA, OPASTAA JA TUKEA?


TUNNETAIDOT

Viime aikoina on oivallettu tunnetaitojen ja niiden hallinnan merkitys elämässä, kaikenlaisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kuin myös yksilön omien tunnetilojen oivaltamisessa. Tunnetaitoja tarvitaan kaikkialla. Mitä enemmän yksilöllä on ymmärrystä tunteista ja niiden vaikutuksista itse yksilöön, mutta myös hänen ympärillä oleviin ihmisiin, sitä valaistuneempi ja taitavampi hän on omien ja muiden tunnetilojen äärellä. Mitä enemmän maailmassa on empatiaa, sitä enemmän siellä on myös välittämistä, toisen ymmärtämistä ja huomioimista sekä erilaisiin tilanteisiin syntyvää rakentavaa ja hyväntahtoista reagointia.

Tutkimuskohteeni

Yksilön luontokokemus henkisenä voimavarana

Luontoa ja luontokokemusta voidaan hyödyntää monella eri tavalla, jotta yksilö voisi henkisesti paremmin. Omakohtaiset kokemukseni olivat sytykkeenä aiheen tutkimiselle. Lähdin tutkimuksessani selvittämään, mitä haastattelemani yksilöt kokivat luonnossa ollessaan, mikä heillä siellä oli erityisen merkityksellistä, ja millä tavalla tämä kaikki vaikutti heidän hyvinvointiinsa, erityisesti henkiseen hyvinvointiin.

Karismaattinen johtajuus vastavuoroisena kokemuksena

Karismaattisuuden käsite on ollut itselleni aina kiehtova ja mysteerinen. Mitkä asiat ja tekijät vaikuttavat siihen, miksi yksilö kokee jonkun toisen karismaattiseksi? Omalla tutkimusmatkallani oivalsin, että karismaattisuuden kokemus ei ole vain jonkun henkilön piirteitä, jotka sytyttyvät vastapuolessa karismaattisuuden tuntemuksen, vaan kysymyksessä on paljon monitahoisempi ja laajempi vuorovaikutteinen kokemus. 

Ajatuksiani elämästä

BLOGI

Henkistä hyvinvointia 

ONNENSÄDE