Syyskuu 2018

Katselen ulos ikkunasta. Ulkona tuulee voimakkaasti, minkä seurauksena viimeisetkin lehdet puista päästävät otteensa ja tippuvat maahan. Luonnon elinvoimainen vihreys ja kasvu alkavat väistyä, ja tilalle tulevat sävyt, jotka kertovat, että luonto on valmis muutokseen. Vaikka pidän syksystä ja sen värikkyydestä ja raikkaudesta, varsinkin näin...

Johtaminen yhdistetään yleensä organisaatio- ja yritysmaailmaan, vaikka johtaminen on mielestäni paljon enemmän. Yleensä johtamista ajatellaan eräänlaisena auktoriteetti- ja valtasuhteena toisiin yksilöihin nähden. Toisaalta johtamisen avulla pyritään saamaan yhteisön muut yksilöt toimimaan samansuuntaisesti ja yhteisten tavoitteiden mukaisesti...

Tunteet ovat tärkeä osa meitä ja yleensäkin ihmisyyttä. Vaikka olisimme kuinka ns. järki-ihmisiä, emme voi välttyä tunteilta ja tunnekokemuksilta. Tunteilla on valta meihin, ja ne yllättävät ja herättelevät meitä päivittäin. Rationaalisessa yhteiskunnassamme tunteista puhuminen jää usein toissijaiseksi, ja niiden olemassaolon arvoa ei täysin...

Aitous sekä luonnossa että yksilössä on viehättänyt ja ihastuttanut minua aina. Tutkimuksetkin osoittavat, että yksilö tuntee suurinta mielihyvää luonnossa silloin, kun se näyttäytyy ja tuntuu hänestä aidolta ja luonnollisessa olomuodossa olevalta. Mitä enemmän luontoon ilmestyy rakennettua ja ihmisen muokkaamia piirteitä, sitä vähemmän se antaa...

Tunnetko oikeasti itsesi vai muodostatko oman minuutesi määrittelyn muiden ihmisten mielipiteiden, sanomisten ja kuvausten kautta? Moni ihminen sanoo, että hän ei välitä yhtään mitään, mitä muut ihmiset hänestä ajattelevat, mutta jos alkaa kysellä yksilöltä kuvausta itsestään, lähtee se monilta vääjäämättömästi muovautumaan niistä sanomisista ja...

Tämä päivä ei ole mikä tahansa päivä, vaan kysymyksessä on yrittäjäpäivä! Olen aina arvostanut ja ihaillut yrittäjyyttä ja yrittäjiä, jotka omalla ahkeruudellaan, luovuudellaan, innostuneisuudellaan ja palavalla halullaan perustavat jotain sellaista, johon uskovat. Toisin sanoen tuottavat meille muille palveluja, jotka edesauttavat elämäämme ja...