YHTEISÖJEN

 ONGELMA- JA RISTIRIITATILANTEET

"Voin pahoin täällä enkä tunne löytäväni ulospääsyä tästä. Kukaan ei tunnu minua ymmärtävän. Lähes joka päivä minua ahdistaa tulla tänne, enkä nauti enää täällä olosta, vaan kaikki tuntuu välttämättömältä pakolta."

On kysymyksessä sitten työyhteisö tai jokin muu yhteisö, jossa työskennellään ja toimitaan yhdessä, harvoin vältytään ongelma- ja ristiriitatilanteilta. Me jokainen yksilö olemme omanlaisiamme omine arvomaailmoineen, taustoineen, kokemuksineen ja sen hetkisine elämäntilanteineen. Yhdessä voimme olla vahvoja ja paljon aikaansaavia ja hyvä tiimi, mutta myös ahdistusta ja ongelmia tuottavia. 

Ristiriidat ja ongelmat ja niihin liittyvä pahoinvointi voivat liittyä esimies-alaissuhteeseen, työkavareiden väliseen suhteeseen, johtamiskulttuuriin, eriarvoisuuteen, puutteisiin perehdyttämisessä, yksilöiden välisiin kemioihin, sairauspoissaoloihin, yhteisössä toimivan yksilön yksityiselämän ongelmiin, jotka heijastuvat sitten työyhteisössä käyttäytymisessä ja moniin muihin seikkoihin.  Esimiehellä tai johtajalla ei välttämättä ole voimavaroja, osaamista, aikaa selvittää aiheutuneita ristiriitoja ja ongelmia tai jossakin tapauksessa hän voi itse olla se siemen tälle kaikelle. 

Itsekin työelämässä esimiehenä, alaisena ja ulkopuolisena seuraajana olleena voin sanoa, että edellä mainituilla konfikteilla on merkittävä ja laaja-alainen vaikutus työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin, mikä heijastuu ajan myötä myös sekä itse palvelukonseptiin, asiakkaisiin että tulokseen. Valitettavan harvoin näihin yhteisöissä oleviin ongelmiin paneudutaan, löydetään ratkaisuja tai ylipäätään tuodaan ne esille, vaan ongelmat kasvavat lumipalloefektin kaltaisesti suuremmaksi ja suuremmaksi. Silloin eivät enää onnistuneet fyysiset puitteet ja liiketoimintasuunnitelmat tilannetta auta, vaan tarvitaan rohkeaa reagointia ja heräämistä itse asialle.

Onnensäteen yksi osaamisalueista on tällaisissa tilanteissa auttaminen avoimen, keskustelevan ja toinen toista ymmärtävän toimintatavan avulla.  Jos yhteisönne siis tarvitsee auttajaa ja tukijaa tällaisissa tilanteissa, ottakaahan yhteyttä. Kuten kaikissa tarjoamissani hetkissä, myös tässä, keskustelumme ja niihin liittyvät arkaluonteisetkin asiat ovat täysin luottamuksellisia ja jäävät meidän väliseksemme.

Parhain ympäristö työyhteisöm hyvinvointia tukeviin toimenpiteisiin on luonnossa, jossa saadaan etäisyyttä itse työyhteisöön, ja luonnon tarjoama rauhoittava, ulkopuolinen ympäristö auttaa näkemään asiat eri tavalla - avoimemmin ja eräällä tavalla rennommin. Kuitenkin myös muu ympäristö on mahdollinen. Työpaikkasi on se viimeinen vaihtoehto.


Ällä anna "lumipallon" vyöryä isommaksi, vaan ota yhteyttä!


Räätälöityjä kokonaisuuksia edellä mainitusta ja myös muista aiheista luentoina, koulutuksina ja keskustelutuokioina.

PYYDÄ TARJOUSTA!

Henkistä hyvinvointia

ONNENSÄDE