Yksilöille

Ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi lähtee rakentumaan hänen fyysisyytensä, henkisyytensä ja sen hetkisen elämäntilanteen muodostamasta kombinaatiosta, johon eletty elämä ja kasvualusta ovat osaltaan vaikuttaneet. Kun tätä laajaa kokonaisuutta ja sen eri palasia lähdetään selvittämään, avaamaan ja raottamaan, tarvitaan siihen usein ulkopuolista tahoa, jolla on ymmärrys tähän kaikkeen.