TYHY-PÄIVÄ

On hienoa, että nykypäivänä niin moni yritys ja yhteisö tarjoa työntekijöille mahdollisuuden irtiottoon työarjesta, virkistäytymiseen, yhdessä tekemiseen ja itsensä ja yhteisönsä kehittämiseen. Työhyvinvointia edistäviä päiviä voi olla hyvin monenlaisia ja moniin eri tavoitteisiin suuntaavia. On tärkeää, että työhyvinvointia tarjoava taho kuuntelee työyhteisön tarpeita, haasteita ja toiveita, jotta päivästä tulisi mahdollisimman antoisa ja palkitseva. 

Onnensäteen pääasiallinen tehtävä on kuunnella ja sen kautta löytää sopivia työkaluja ja toimintatapoja hyvinvoinnin edistämiseen ja kehittämiseen. Tyhy-päivä on työtä tekevän päivä. Sen tavoitteena on, että työssä käyvä saa työlleen uutta pontta, innostusta, ymmärrystä ja voimia. Onnensäde ei tarjoa pelkästään huvittelua, hauskutta ja yhdessä tekemistä, vaan sillä on myös syvällisempi ja määrätietoisempi tavoite. Onnensäteen tarjoama tyhy-päivä rakennetaan yhteisön tarpeiden ja toiveiden pohjalta, mutta ensisijaineen tavoite on herätellä - herätellä tunteita, ymmärrystä ja vuorovaikutusta.  Niin moni työyhteisö voisi paremmin, kun työssä käyville tarjottaisiin mahdollisuus peilata ja käydä läpi tunnemaailmaansa, jaksamistaan ja sitä konkreeettista työympäristöään, jossa eletään ja työskennellään. 

Onnensäde hyödyntää luontoa kaikin mahdollisin tavoin ja niin myös tyhy-päivien osalta. Erityisesti näin poikkeuksellisina aikoina tyhy-päivän merkitys on erityisen suuri, arvokas ja voimaannuttava. Yksilö ja yhteisö tarvitsee tukea ja tsemppiä, jotta hyvinvointi ja jaksaminen eivät jäisi toissijaisiksi, ja pelkästään suorittaminen ottaisi vallan ihmisestä ja yhteisöstä. Luonto ympäristönä antaa mahdollisuuden tähän kaikkeen, turvallisesti.

 Onnensäde voi yhdistää oman psykologisen osaamisensa johonkin yhteisen luontoaktiviteettiin tai sitten pitää herättelevän ja vuorovaikutteisen valmennuksen luonnossa, kaukana työarjesta ja sen velvoitteista.

Keskusteluaiheita voivat olla mm.

- Tunteet työpaikalla

- Positiivisuuden ja positiivisen palautteen ruokkiminen työyhteisöön

- Esimiehen ja alaisen vuorovaikutteinen suhde

- Jaksamisen rajat ja mahdollisuudet

Lopullisen teeman  sovimme yhdessä yhteisön tarpeita ja toiveita kunnellen.


Otahan yhteyttä ja pyydä tarjous juuri teidän työyhteisöllenne sopivasta tyhy-päivästä!