YKSILÖN LUONTOKOKEMUS HENKISENÄ VOIMAVARANA

Luontoa ja luontokokemusta voidaan hyödyntää monella eri tavalla, jotta yksilö voisi henkisesti paremmin. Omakohtaiset kokemukseni olivat sytykkeenä aiheen tutkimiselle. Lähdin  kanditutkimuksessani selvittämään, mitä haastattelemani yksilöt kokivat luonnossa ollessaan, mikä heillä siellä oli erityisen merkityksellistä, ja millä tavalla tämä kaikki vaikutti heidän hyvinvointiinsa, erityisesti henkiseen hyvinvointiin. Pääasiallisesti luontokokemukset keskittyivät Lapin luontoon, sillä kaikki haastateltavani asuivat Lapissa, ja tästä syystä Lapin luonto oli lähellä ja saatavilla. 


Sain tutkimuksellani hyvinkin laaja-alaisen ja merkittävän selvityksen siitä, mitkä eri luontokokemuksen osatekijät vaikuttavat yksilön henkiseen hyvinvointiin ja ovat näin ollen yksilön arjessa voimavaroina. Tutkimukseni osoitti, että luonto, siellä viihtyminen ja oleskelu voivat olla merkittävä helpottaja ja auttaja arjen pyörityksessä. Lisäksi mielenkiintoista oli saada tietää, mitä yhtäläisyyksiä yksilöiden luontokokemuksilla oli, mikä taas antaa lisätietoa Lapin luonnon vaikutuksesta henkiseen hyvinvointiin. Tutkimustulokseni ovat mielestäni loistava ymmärryksen lähde oivaltaa ja hyödyntää luontokokemusta ihan  jokaisen yksilön arjessa, mutta myös matkailu- ja ohjelmapalvelutuotteiden kehittämisessä.


Siispä, jos sinä, työyhteisösi, yrityksesi, oppilaitoksesi, tiimisi, alueorganisaatiosi tai mikä tahansa taho kaipaa herättelyä ja ymmärrystä luonnon ja luontokokemuksen hyödyntämiselle henkisestä näkökulmasta ja näin ympäristöystävällisesi, olen mielelläni käytettävissä. 

Joten otahan yhteyttä, jos tunnet tarvetta aiheeseen liittyvälle luennolle, koulutukselle, ideariihille, palaverille tai keskustelutuokiolle ja pyydä tarjous!