Maaliskuu 2019

Olin pari viikkoa sitten mukana talkoilemassa Levin upeassa Arctic Challenge -tapahtumassa, jossa huokui yhteisöllisyys ja me-henki harvinaisen voimakkaana. Kun katselin osallistujia ja erityisesti maaliin tuloa, olin aistivinani voimakasta yhteenkuuluvuuden tunnetta usean joukkueen tai parin kesken. Harvoin kokee ulkopuolisena niin vahvasti kahden...

Koetko, että sinulla on riippuvuus johonkin tai ehkä moneenkin houkuttimeen? Erilaiset riippuvuudet ovat erityisesti tämän ajan ilmiö. Ihminen on melko altis kaikelle sellaiselle, joka tavalla tai toisella tuottaa sinulle edes hetkellisesti oletettua mielihyvää, näennäistä tyytyväisyyttä, onnea ja rentoutumista. Ihminen on tiedostamattaankin altis...