Yksilö ainutlaatuisena kokonaisuutena

02.03.2019

Hiihtäessä ajatukseni lähtevät liikkeelle, ja aiheet teksteilleni syntyvät. Tänään ne suuntasivat seuraavaan...

Maailma on pullollaan erilaisia persoonallisuus- ja luonnetestejä, joita me innolla ja uteliaina täytämme, jotta oppisimme ymmärtämään itseämme enemmän ja oivaltamaan, minkälaisesta tyypistä on oikein kysymys. Tällä tavoin otamme ensiaskeleita oman itsensä tuntemuksen suuntaan ja osoitamme olevamme kiinnostuneita itsestämme ja persoonastamme. Itsekin olen tehnyt lukuisia testejä, vaikka minulla on ollut aina vaikea valita vaihtoehdoista juuri se itselleni sopivin, koska olen jo silloin nähnyt itsessäni niin monia puolia, ja siksi valinnatkin olisivat voineet mennä toiseen suuntaan ja silti kertoneet minusta itsestäni.

Suomeen Tony Dunderfeltin lanseeraama, mutta alunperin William Moulton Marstonin luoma maailmanlaajuinen ajattelumalli jakaa meidät ihmiset neljään eri temperamenttiväriin; keltaiseen, punaiseen, vihreään ja siniseen.Itse olen saanut kuulla tuttaviltani ilman, että he ovat kuulleet testituloksiani, olevani ihan keltainen. Sitähän olin testinkin mukaan. Silloin kun Dunderfelt kirjansa Henkilökemia julkaisi, olin itsekin äärimmäisen innostunut ja kiinnostunut kirjan sisällöstä ja mielenkiintoisesta värijaosta. Sen lisäksi että kirja auttoi löytämään oman päävärinsä, se myös kertoi, miten tulet toimeen eri värien kanssa. Toisin sanoen miksi toisen kanssa synkkaa heti, ja toisen kanssa vuorovaikutus, kommunikointi ja sitä kautta suhde on haasteellisempaa eikä niin tuloksellista ja helppoa. Löysin sitä kautta ymmärrystä sekä itseni, läheisteni että silloisten työkaverieni persoonallisuuteen ja käyttäytymiseen.

Samoin sekä työpaikkaa että opiskelupaikkaa hakiessani olen törmännyt erilaisiin psykologisiin ja soveltaviin testeihin, joiden avulla yritetään löytää ne parhaat ja sopivimmat henkilöt kyseisiin pesteihin. Itselleni ne ovat olleet aina avartavia ja mielenkiintoisia kokemuksia, mutta toisaalta olen jo silloin alkanut kyseenalaistaa sitä, osoittavatko tulokset aitoa totuutta ja juuri sitä, mitä itse pohjimmiltasi olet. Ne antavat kyllä suuntaviivoja persoonastasi ja luonteestasi, mutta kertovatko ne täyttä totuutta. Valinnathan teet juuri sinä itse, jonka pitäisi olla oman itsensä suurin asiantuntija. Kuitenkin meidän ihmisten mielissä palloilee jatkuvasti täyden totuuden ja ideaaliminän kuvat, jotka vuorollaan näyttäytyvät meille, ja me valitsemme niistä toisen. Joskus ne kohtaavat keskenään ja ovat täysin samankaltaisia, mutta todella usein ne poikkeavat toisistaan ja vallan ottaa se, joka on meille mieluisampi ja sen hetkisessä totuudessa sopivin. Toisaalta tehdessämme vastausvalintoja toinen meistä vastaa melko spontaanisti ja sen enempää ajattelematta, kun taas toinen lähtee syvällisen ajattelun tielle, ja näin valintakin vaikeutuu. Yleensä meitä opastetaan valitsemaan se, joka tuntuu ensimmäisenä oikealta, mutta onko se silti se oikea, joka kertoo meistä totuuden.

Välillä meidän itsemme muodostama käsitys itsestämme voi poiketa suuresti siitä, miten muut näkevät meidät. Välillä näemme itsemme ideaaliminän kautta ja elämme sen mukaisesti, jolloin elämme osittain valheessa ja epätodellisen minäkuvan maailmassa. Nämä taas voivat hankaloittaa taivaltamista muiden kanssakulkijoiden kanssa, koska kontrasti näkemyksissämme on niin suuri. Tämä näkyy vuorovaikutuksessa, kommunikoinnissa ja keskinäisessä kemiassa toisten yksilöiden kanssa.

Itse itseäni melko kriittisesti ja syvällisesti tutkineena koen, että tunnen itseni parhaiten ja näen itsessäni puolia, joita ehkä tiedostamattakin peitän muulta maailmalta. Siksi haluan uskoa, että me itse tiedämme oman totuutemme. Kuitenkaan se ei tapahdu mielestäni sormia napsauttamalla ja niin haluamalla, vaan se vaatii vuosien syvällisen itsetutkiskelun tien, ja senkään jälkeen täyttä totuutta ei saa selville, mutta sitä kohti voi kulkea askel askeleelta. Myönnän siis, että itsellenikin välillä tulee itsestäni tunnekokemuksia, jotka osoittavat minusta jälleen uutta ja yllättävää eikä aina niin mieluisaa. Mutta oman itsensä tutkiminen, itsetuntemus ja sitä kautta itsensä johtaminen auttavat ja helpottavat oman elämän etenemistä ja siinä olemista. Joudumme ja saamme elää itsemme kanssa niin kauan, kun elämme. Miksi emme tekisi siitä jouhevampaa ja helpompaa?

Itse koen, että toista kaltaistani ei ole olemassa ja näin myös ei kahta täysin samanlaista yksilöä. Me muodostumme palapelin lailla pienistä palasista, joista osa on täysin samankaltaisia toisten kanssa, mutta meistä muodostuva kokonainen palapeli ei ole kuitenkaan täysin identtinen toisen kanssa. Siksi tunnemme joidenkin henkilöiden kanssa sielunheimolaisuutta tai samankaltaista tunneilmaisua ja käyttäytymistä. Toisten kanssa on vain niin paljon helpompi olla kuin toisten, ja ymmärrämme heti muutamasta sanasta, katseesta tai ilmeestä, mitä toinen tarkoittaa tai tuntee.

Yksilö on siis todella monitahoinen ja arvokas kokonaisuus, joka on rakentunut juuri omanlaiseksi ja siksi niin ainutlaatuiseksi. Mikään psykologinen testi tai luonnetesti ei kerro sinusta täyttä totuutta eikä sen antamiin tuloksiin kannata täysin uskoa ja luottaa, vaikka ne pönkittäisivät egoasi ja tekisivät sinusta tulosten perusteella ns. paremman ihmisen. Toisaalta ne ja varsinkin niistä saadut tulokset ovat ihan hyvä työkalu oman itsensä kriittiseen tutkiskeluun - kuinka paljon tulokset vastaavat omaa näkemystäsi itsestäsi, ja vastasitko kysymyksiin totuudenmukaisesti ja rehellisesti vai sen mukaan, minkälainen haluaisit olla. Tärkeintä on että annat itsellesi aikaa tutkia, selvittää ja opetella näkemään ne sinun palapelisi osat tai ainakin osan niistä. Kaikkia et tule koskaan saamaan täysin selville, mutta oppimismatka itseensä auttaa sinua toimimaan sekä itsesi että muiden kanssa ja näkemään ne kaikki todelliset vahvuudet ja voimavarat, jotka sinussa elävät ja ehkä piiloilevat. Toisaalta taas nähdessäsi oman heikkoutesi opit ymmärtämään itseäsi ja muiden käyttäytymistä kanssasi.

Sen sijaan että teet erilaisia testejä, joissa vastausvaihtoehdot on typistetty vain muutamiin, vaikka nekin ovat hyvä lähtölaukaus itseensä tutustumisessa, alahan tutkia itseäsi ja omaa ainutlaatuisuuttasi, ja näe itsesi kaikessa rehellisyydessä ja oman ideaaliminän unohtaen. Kenenkään ei tarvitse olla ideaali ja täydellinen, vaan aito ja ja sen myötä ainutlaatuinen oma itsensä. <3