Ihmiseltä ihmiselle 

- tukipalvelu

Onnensäde tarjoaa yrityksille ja työyhteisöille ja ennen kaikkea niissä toimiville ns. ennakoivan tukipalvelun, jossa yksilö pääsee matalalla kynnyksellä , helposti ja luottamuksellisesti avaamaan mieltä painavia ja siten henkistä pahoinvointia tuottavia asioita ja tuntemuksia. Aina tuen tarve ei kumpua kuormittavista asioista, vaan välillä myös jonkin asian innostamiseen ja innovointiin tarvitaan lisähöystöä.

Ihmiseltä ihmiselle -tukipalvelu on kanava keskustella aihealueista ja tuntemuksista silloin, kun tuntuu, että on asiansa kanssa niin yksin. Esihenkilökään ei ole aina läsnä eikä aihealue ole välttämättä sellainen, jonka haluaisi hänelle jakaa. Toisaalta myös johto ja esihenkilöt kaipaavat välillä tukea ja kuuntelijaa.

Ihmiseltä ihmiselle -tukipalvelun tarjoaminen organisaatiossa viestittää henkilöstolle, että hänestä välitetään ja hänen hyvinvointinsa on perusta onnistuneelle asiakaspavelulle, kohtaamisille, työtyytyväisyydelle ja työinnon ja motivaation säilymiselle.

Välittäminen on ensiaskel hyvinvoinnille!

Ihminen tarvitsee kuuntelijaa, tukijaa ja ymmärtäjää

Hän tarvitsee jonkun, jolle paljastaa niitä kipeitä tunteita ja kokemuksia, joita hän tuntee elämässään. Ihmisen ei ole hyvä olla yksin näiden tuntemustensa kanssa, sillä pitämällä ne sisällään, olotila ei ainakaan parane.

Sairauslomien määrät ovat kasvaneet

Tänä päivänä sairauslomien määrät ovat kasvaneet ja niiden taustalla on usein henkistä pahoinvointia, jota ei oikein kenellekään viitsi tai uskalla purkaa ja paljastaa. Ne saattavat näkyä poissaolojen lisäksi myös käyttäytymisessä, tunnepurkauksissa, työinnon vähentymisessä, pahoina sanoina työkaverille tai hiljaisuutena ja passiivisuutena

Hyvinvoinnin moninaisuus

Ei ole olemassa vain työhyvinvointia, vaan muun elämän hyvinvointi tai pahoinvointi heijastuvat työyhteisöissä ja voimavaroissa tehdä työtä tai vastaavasti työn paineet, stressi, kuorma ja ongelmalliset suhteet kuormittavat ja näyttäytyvät myös kotona arjessa.  

Keskustelujen pohjalta

 organisaatio voi halutessaan saada koonnin, jossa näkyy yleisellä tasolla aihealueet. Näihin kehityskohteisiin voi saada myös apuja ja työkaluja.


 

On tärkeää antaa henkilöstölle mahdollisuus

puhumiselle ja vuorovaikutteiselle keskustelulle henkilön kanssa, joka ymmärtää psykologisesti niin elämän koko kirjoa kuin työelämän haasteita, johtamista ja tunne-elämää. 

Ennakoimalla ja tuella

voidaan välttyä sairauspoissaoloilta, ristiriidoilta ja pahimmassa tapauksessa hyvän tyypin lähtemisestä organisaatiosta tai ainakin vähentää näitä kaikkia.

Palvelun voi räätälöidä organisaatiokohtaisesti

Jokainen organisaatio on omanlaisensa ja näin myös tarpeet ja toiveet ovat erilaisia ja niitä on tärkeä kuunnella. Siksipä palvelun voi räätälöidä niin ajallisesti, määrällisesti kuin sisällöllisesti organisaatiolle ja yksilölle sopivaksi. 

Jokainen keskustelu on täysin luottamuksellinen

Luottamus on kaiken vuorovaikutuksen ja sitä myöten tulevan uskalluksen avoimuuteen perusta. Sekä yksilöön  että organisaatioon liittyvät asiat jäävät meidän väliseksemme. Tätä varten allekirjoitetaan yhdessä hyväksytty lomake, joka sitouttaa salassapitovelvollisuuteen.

NYT 

tutustumistarjouksena

250 €/kk (norm. 500 €) 

maksimi 3 kuukautta

sisältää  5 kpl tunnin mittaista vuorovaikutteista hetkeä  + koonnin