Palveluitani

Yksilön hyvinvointi on elämämme perusta. Mitä tasapainoisempia, tyytyväisempiä ja onnellisempia olemme, sitä enemmän luomme myös ympärille positiivista ja hyvää mieltä tuottavaa ilmapiiriä. Hyvinvointimme vaikuttaa siis itsemme lisäksi myös muihin positiivisesti. On tärkeää, että pidämme itsestämme huolta monin eri tavoin - sekä fyysisesti että henkisesti. 

Jokaisen elämässä tulee kuitenkin vastaan erilaisia vastoinkäymisiä, notkahduksia ja tunnekokemuksia, jotka ainakin hetkellisesti romuttavat hyvinvointiamme ja saavat ajatukset negatiivisiksi ja itseään kuormittaviksi. Toisaalta ymmärrys itseämme kohtaan on joskus hakoteillä ja kadoksissa. Aina emme ymmärrä käyttäytymistämme ja syitä teoillemme ja tunteillemme. Toisaalta voimme myös ennaltaehkäistä  ja hoitaa itseämme niin, että hyvinvointimme pysyisi tasapainossa ja kestäisimme paremmin myös mahdolliset tulevat kuormitukset. 

Onnensäde tarjoaa yksilöille ja yhteisöille hyvinvointipalveluja, joissa suurimmassa roolissa on yksilö itse, hänen tunne- ja kokemusmaailmansa, minuutensa sekä henkisyytensä. Onnensäde tarjoaa sinulle jotain sellaista, joka ehkä kaiken kiireen, suorittamisen ja arjen paineiden alla helposti unohtuu. Onnensäde haluaa herätellä sinua pitämään itsestäsi huolta - henkisesti.


Luontoterapia

Ota aikaa itsellesi ja lähde luontoon - luontoon, joka ei vaadi eikä odota sinulta mitään, vaan epäitsekkäästi tarjoaa sinulle jotain pelkällä olemassaolollaan, hiljaisuudellaan, rauhallaan ja kauneudellaan. Ympärilläsi ei ole suojaavia seiniä eikä kattoa, ei mitään, joka rajoittaisi kulkuasi, ajatteluasi, läsnäoloasi. On tilaa hengittää.

Hetki hiljaisuudelle

Elämme jatkuvassa äänimaailmassa, ja sen myötä myös aistimme ja erityisesti kuuloaisti ovat koko ajan aktiivisina ja eräällä tavalla ylikuormitustilassa. Jotta pääsemme lähemmäs itseämme, ajatuksiamme ja tunteitamme, tarvitsemme välillä ympärillemme hiljaisuutta, jonka ympäröimänä meillä on hyvä ja levollinen olla. Luonto on oiva ympäristö hiljaisuuden tarjoamiselle.  

Henkinen lisä luontoaktiviteetille

Meillä täällä Levillä on lukuisia erilaisia luontoaktiviteetteja.  Jos haluat näihin aktiviteetteihin vielä lisämausteena henkisen puolen sytyttelyä, valmennusta tai apua, sekin on mahdollista. 

Matkalla minuuteen - tunnekirjoittaminen

Myös kirjoittamalla voit avata tunteitasi, kokemuksiasi, historiaasi, taakkaasi niin hyvässä kuin pahassa. Joillekin kirjoittaminen on luontaista, mutta tunnekirjoittamiseen voi kyetä kuka tahansa, jos vain tahtotilaa, ennakkoluulottomutta ja avoimuutta asialle löytyy. 

Tyhy-päivä

On hienoa, että nykypäivänä niin moni yritys ja yhteisö tarjoa työntekijöille mahdollisuuden irtiottoon työarjesta, virkistäytymiseen, yhdessä tekemiseen ja itsensä ja yhteisönsä kehittämiseen. Työhyvinvointia edistäviä päiviä voi olla hyvin monenlaisia ja moniin eri tavoitteisiin suuntaavia. 

KOULUTUKSET

Aina on tarvetta koulutukselle. Aina sitä ei itse tiedostakaan. Asioiden ja aihealueiden esilletuonti ja avaaminen herättelevät, aktivoittavat ja käynnistävät meissä sytykkeen mahdolliselle muutokselle. Koulutus opettaa, kehittää sekä lisää ymmärrystä ja omaa sisäistä pääomaa, joka taas on loistava työkalu ja apu niin työssä, arjessa kuin vapaa-aikanakin. 

LUENNOT

Oletko miettinyt jo jonkin aikaa, että olisi kiva pitää luento omalle työpoppoolle, kyläläisille, harrastajille, vanhemmille, esimiehille, opetushenkilöstölle, opiskelijoille, lapsille, nuorille, yrittäjille, auttamis- ja hoitotyötä tekeville, kunnan päättäjille, toisin sanoen kenelle tahansa? Mutta luennoitsijoita ei vain tunnu olevan täällä Lapissa ihan lähietäisyydellä.

KESKUSTELUTUOKIOT

Aina koulutukset tai luennot eivät ole se sopivin ja toimivin tapa yhteisön ja yksilön tarpeille, vaan tarvitaan henkilökohtaisempaa ja yksilöllisempää otetta ja vuorovaikutusta. Tarve tuelle, avulle, herättelylle, ymmärryksen kasvattamiselle lähtee kenties yksilön kipupisteistä, riittämättömyyden tunteista tai epävarmuudesta tai vain halusta saada opastusta ja ohjausta 

Lapsille

Sadunhohtoinen luontoretki

Lapsi tarvitsee ulkoilua ja luontoa. Lapsi tarvitsee leikin ja sadun maailmaa. Luonnossa liikkuessamme me ihan aikuisetkin usein mietimme, että kuinka sadunhohtoista täällä metsässä onkaan olla. Yhtäkkiä tunnemme olevamme kuin osa satua. Nyt lapsilla on mahdollisuus kokea tämä kaikki itse siihen osallistuen ja mukanaeläen.


Yllätysten luontoretki 

Joskus luonto yllättää meidät siellä kulkevat monin eri tavoin. Nyt on aika luontoseikkailulle, jossa kaikki on mahdollista, kun vaan on lapsen uskoa, heittäytymistä ja innostusta uuden kokemiselle. Siksi tämä ohjelma on suunnattu juuri lapsille, joilla on kyky tähän kaikkeen. 

Lapin luonto tutuksi - opastusretki

Lapsen on hyvä oppia tuntemaan luontoa - havainnoimaan ja aistimaan sitä kaikkea, mitä luonto meille tarjoaa. Luonto on mitä paras tila oppia. Luonto on mitä paras tila välillä pysähtyä ja hiljentyä, rauhoittua. Luonto on täynnä opittavaa ja koettavaa. Luonto on todellinen ihmemaa ja ilmainen elämyspuisto.

Henkistä hyvinvointia

ONNENSÄDE