IHMISLÄHTÖINEN 

KARISMA-JOHTAMISMALLI

Karismaattisuuden käsite on ollut itselleni aina kiehtova ja mysteerinen. Mitkä asiat ja tekijät vaikuttavat siihen, miksi yksilö kokee jonkun toisen karismaattiseksi? Omalla gradututkimusmatkallani oivalsin, että karismaattisuuden kokemus ei ole vain jonkun henkilön piirteitä, jotka sytyttyvät vastapuolessa karismaattisuuden tuntemuksen, vaan kysymyksessä on paljon monitahoisempi ja laajempi vuorovaikutteinen kokemus.


Lähdin tutkimaan aihetta johtajuuden kokemuksen kautta eli kenen henkilön haastateltavani ovat kokeneet karismaattiseksi, ja mitkä ovat syitä tälle kokemukselle. Olennaista olikin selvittää, minkälaisia tuntemuksia karismaattinen henkilö heissä herättää ja miksi. Käsitteen ja aihealueen ensimmäisistä tutkijoista juuri Max Weber oivalsi, että karisma on tunteen asia, jota on vaikea järjellä selittää. Samoin hänen näkemyksensä taustalla oli ajatus siitä, että juuri johtajan vaikutuspiirissä olevat ihmiset tekevät päätöksen siitä, kuka on karismaattinen ja kuka taas ei . Yksilön sisällä herää siis vahva tunne siitä, että juuri tietty henkilö on karismaattinen ja näin  ollen myös henkilö, jota mielellään haluaa seurata. Donna Ladikin onkin halunnut lähteä tutkimuksissaan selvittämään, mitä tapahtuu johtajan ja johdettavan välillä, kun johtaja koetaan karismaattiseksi. Nämä kaksi tutkijaa olivat myös oman tutkimukseni alullepanijoita ja herättelijöitä.


Kuten me jokainen tiedämme, karismaattinen ihminen jollakin tavalla lumoaa, häntä mielellään kuuntelee ja seuraa ja hänen pyrkimyksiään  lähtee innoissaan yhdessä tavoitelemaan- ihan vapaaehtoisesti, omasta tahdosta ja motivoituneena. Tässä on pääpointtini tutkimukseni annista sekä omasta mielenkiinnostani lähteä opastamaan johtajia tielle, jossa voisi tapahtua vastaavanlaisia motivaattoreita, innostusta ja yhdessä tekemisen riemua. Tämä ei tarkoita, että meistä jokaisesta voisi saada avullani karismaattisia, sillä sen päätöksen tekee toinen ihminen. Mutta voin kertoa keinoja, miten voimme toimia johtajina, esimiehinä, kasvattajina, valmentajina, työkavereina jne siten, että saamme vastaanottavan osapuolen innostumaan ja motivoitumaan. 


Edelleenkin yhteiskunnassamme ja eri johtotason tehtävissä vallitsee kovan johtamisen malli, jossa luvut, tulokset ja voitto määrittelevät ja ohjaavat johtajuutta. Ihmisten kautta ja sen myötä tuloksen ja voiton saavuttaminen koetaan idealistisena ja pehmoiluna. Kuitenkin tutkimukseni osoittaa, että karismaattisen johtajuuden herättämillä positiivisilla tunnekokemuksilla voidaan aikaansaada paljon hyvää yksilössä, eri työyhteisöissä ja tiimeissä. Olen kehittänyt tutkimukseni pohjalta ns KARISMA-johtamismallin, jonka avulla ja työkaluna voidaan parantaa eri yhteisöjen johtamista, ennen kaikkea ihmisten johtamista kohti yhteisiä tavoitteita, hyvässä hengessä ja yhdessä motivoituneina. Johtamisessa on hyvä muistaa, että johtajina me toimimme, mutta päätöksen siitä, miten hyvin sen teemme ja kuinka innostaen, tekee yksilö, joka on ennen kaikkea tunteva ja kokeva.

Joten otahan yhteyttä ja pyydä tarjous, jos tunnet tarvetta kehittää ja parantaa johtamistapaasi tai yrityksen tai yhteisön johtamiskulttuuria luennon, koulutuksen, ideariihin, palaverin tai keskustelutuokion muodossa!