KESKUSTELUTUOKIOT

Aina koulutukset tai luennot eivät ole se sopivin ja toimivin tapa yhteisön ja yksilön tarpeille, vaan tarvitaan henkilökohtaisempaa ja yksilöllisempää otetta ja vuorovaikutusta. Tarve tuelle, avulle, herättelylle, ymmärryksen kasvattamiselle lähtee kenties yksilön kipupisteistä, riittämättömyyden tunteista tai epävarmuudesta tai vain halusta saada opastusta ja ohjausta. Toisinaan tarve kohdistuu ehkä tiimiin, esimies-alaistilanteeseen, osastoon tai muuten vain pienempään ryhmittymään, jossa halutaan käydä asioita läpi avoimesti ja luottamuksellisesti. 

Joskus tällainen keskustelutuokio ei vain tahdo onnistua, luonnistua  omalla porukalla tai itsekseen, vaan siihen tarvitaan ulkopuolista tahoa, joka kuuntelee, tukee, auttaa, mahdollisesti valmentaa ja luo vuorovaikutustilanteita, joissa asioista keskustellaan niiden oikeilla nimillä - avoimesti ja rakentavasti. Ennen keskustelutuokiota on tärkeää, että keskustelun herättäjä ja käynnistäjä on selvillä tarpeista, toiveista ja sen myötä hänellä on myös pohjatietoa aiheesta, jotta itse keskustelutuokio olisi mahdollisimman antoisa ja palkitseva.

Onnensäde on valmis pitämään edellä mainittuja keskustelutuokioita niin yksilölle kuin useammalle henkilölle. Joskus aihealueet ovat hyvin arkaluontoisia, herkkiä, tunteita herättäviä ja mahdollisesti katsomuseroja synnyttäviä. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että mukana on ulkopuolinen, neutraali ihminen, jolla on psykologista osaamista ja ymmärrystä käsitellä tunteita, tunnekokemuksia ja vaikeitakin aihealueita. Tärkeää on , että keskustelutuokiossa vallitsee luottamuksellinen ja toinen toistaan arvostava tunnelma, jossa kukaan osallistujista ei ole ns. häviäjä tai voittaja.

Voit siis halutessasi tilata minut paikalle, jos tunnet, että joko sinä itse, työyhteisösi, perheesi, parisuhteesi, tiimisi, kaverisuhteesi tai muu kahden tai useamman keskeinen suhde kaipaa aikaa keskustelulle, asioiden käsittelylle ja mahdollisten ongelmien ratkaisuille. Aina paras paikka tällaiselle keskustelutuokiolle ei ole sellainen, jossa yleensä olette ja elätte, vaan esimerkiksi luonto ympäristöineen on ihanteellinen tila avoimelle ja rakentavalle keskustelutuokiolle.

 

Ohessa muutamia aiheita osaamisalueistani. Lisäksi myös muut aihealueet ovat mahdollisia .

Otahan yhteyttä ja pyydä tarjous juuri sinulle tai teille tarkoitetulle ja räätälöidylle keskustelutuokiolle!