IHMISTEN JOHTAMINEN.

" Haluaisin kehitttää johtamistaitojani ja saada porukkani toimimaan entistä enemmän hyvässä yhteishengessä ja positiivisen ilmapiirin ympäröimänä. "


Johtajalla  on uskomattoman suuri rooli ja vaikutus työyhteisöjen,  joukkueiden ja tiimien hyvinvoinnin ja me hengen luomisessa. Usein se vain kaiken kiireen ja rutiinien keskellä unohtuu. Investoinnit, kehittämissuunnitelmat ja taloudellinen päävastuu vievät johtajan työajasta suuren osan, ja aikaa henkilöstölle ei tunnu löytyvän, eikä sen merkitystä edes kiireen ja paineiden keskellä oivalleta. Kuitenkin ilman henkilöstöä tai muuta ryhmittymää, ei olisi johtajakaan eli johtajalla ja alaisilla on eräänlainen symbioosisuhde, jossa kummatkin osapuolet tarvitsevat toisiaan, ja näin myös organisaatio tarvitsee molempien tahojen olemassaoloa.

Koska kysymyksessä ovat yksilöt, inhimilliset olennot, joilla on tunteet, arvot ja kokemustausta aina läsnä ja mukana, tekee se johtamistyöstä haastellista ja monitahoista. Johtajan kuuluisi olla organisaation päähahmo, suunnannäyttäjä, asiantuntija, esikuvakin, jota hänen alaisuudessaan olevat seuraavat. Jotta seuraaminen ja sitä myöten tavoitteiden mukainen toiminta toteutuisi, johtajan tulisi osata kannustaa, innostaa ja motivoida seuraajiaan. Vaikka johtajalta odotetaan vahvuutta,  päätöksentekokykyä ja visiointia, hänen odotetaan myös kuuntelevan alaisiaan eli heitä, jotka tekevät konkreettisen suoritustason työn - työn, jossa asiakas on läsnä.

Johtaminen ja erityisesti ihmisten johtaminen on taitolaji, jossa voi aina kehittyä, mutta jossa ei tule koskaan täydelliseksi. Johtajana et voi miellyttää kaikkia, ja työssäsi joudut tekemään joskus päätöksiä, jotka eivät miellytä kaikkia. Kuitenkin mitä enemmän ymmärrät yksilöä, hänen käyttäytymistään, tunteitaan ja kaikkinensa resurssejaan, sitä enemmän voit hyödyntää ymmärrystäsi johtamisessa ja vuorovaikutuksessa yksilöiden ja tiimien kanssa.  Psykologinen ymmärrys erityisesti johtamisessa avaa sinulle uusia mahdollisuuksia ja vahvuuksia, joiden avulla siivität  organisaation toiminnan ja niihin liittyvät päämäärät ei vain yrityksen parhaaksi, vaan myös asiakkaan ja työyhteisön parhaaksi. 

 Onnensäteen yksi osaamisalueista on juuri johtamisen psykologia ja sitä myöten yksilöiden johtaminen. Jos haluat saada opastusta  tunnetaitojen kehittämisestä, oman roolin merkityksen oivaltamisesta psykologisesti, positiivisuuden ruokkimisesta ja sen myönteisistä vaikutuksista, ryhmädynamiikasta ja persoonallisuuserojen tiedostamisesta ja sitä myöten henkilökemioiden vaikutuksesta ja paljon, paljon muusta, olehan ihmeessä yhteydessä. Kuten kaikissa tarjoamissani hetkissä, myös tässä, keskustelumme ja niihin liittyvät arkaluonteisetkin asiat ovat täysin luottamuksellisia ja jäävät meidän väliseksemme.

Parhain ympäristö tämän kaiken omaksumiseen on luonnossa, jossa saadaan etäisyyttä itse työyhteisöön ja luonnon tarjoama rauhoittava, ulkopuolinen ympäristö auttaa näkemään asiat eri tavalla - avoimemmin ja eräällä tavalla ulkopuolisin silmin. Kuitenkin myös muu ympäristö on mahdollinen. Työpaikkasi on se viimeinen vaihtoehto.

Jos haluat tukea, ohjausta ja kasvattaa ymmärrystäsi ihmisten johtamisessa, otahan yhteyttä!


Yksilötunti 49 euroa

Lisäksi räätälöityjä kokonaisuuksia edellä mainitusta ja myös muista aiheista luentoina, koulutuksina ja keskustelutuokioina.

PYYDÄ TARJOUSTA!

Henkistä hyvinvointia

ONNENSÄDE