Helmikuu 2020

Ei uskoisi, että puiden taustalla siintää kotijokeni, Levijoki, sillä runsaan lumipeitteen päällystämänä sen ääriviivat ja virtaus ovat peittyneet, Aurinko on hoitanut päivän tehtävänsä ja alkaa laskeutua hetkeksi lepoon, jotta se voi taas huomenna tuoda meille valoa, kirkkautta ja sen myötä iloa. Päivä päivältä se loistaa luonamme kirkkaammin ja...

Luonto on täynnä erilaisia yksityiskohtia, muodostelmia, kasvustoja ja näkymiä. Mitä enemmän keskitymme havainnoimaan luontoa ja sen moni-ilmeisyyttä, sitä enemmän se puhuttelee meitä ja antaa meille mielihyvän lisäksi myös ajattelemisen aihetta. Luonto antaa meille oivallisen kanavan luovuuden ja mielikuvituksen ruokkimisille.

Välittämistä tarvitaan tähän maailmaan, samoin kuin huolenpitoa ja rakkautta. Välittäminen on tunnetila, joka luo sekä sitä tuntevassa että itse välittämisen kohteessa pääasiallisesti positiivisia ja onnea tuovia tuntemuksia. On tärkeää, että yksilöllä on joku ja joitakuita, joista hän välittää. Samoin henkilö, joka tuntee saavansa välittämistä...

Vuodenajat erityisesti täällä Lapissa, mutta myös koko Suomessa ovat rikkaus, joka elävöittää elämäämme ja tekee ulkoilusta ja luonnossa liikkumisesta mielekästä ja vaihtelevaa. Erityisesti kuitenkin tämä talvi on osoittanut, kuinka erilaisissa oloissa asustelemme juuri tällä hetkellä. Meillä Lapissa vuodenajat ovat vielä hyvinkin selkeät, ja...

Kun näemme kuvia surullisista orpolapsista, jotka ovat menettäneet sekä äitinsä että isänsä syystä tai toisesta, kirpaisevat ne meitä kovasti, ja myötätunto ja suru lasten puolesta valtaa mielemme. Myötäelämme tunnetta, jota he kokevat juuri parhaillaan, ja samoin ajatus siitä, että omat lapsemme tai lapsenlapsemme joutuisivat kokemaan vastaavaa,...