YKSINÄISYYS

 JOHTAJANA JA ESIMIEHENÄ

" Ei ole ketään, johon turvaudun, ja joka kuuntelee."

Johtajuutta pidetään usein houkuttelevana, saavutuksena, ja siihen moni pyrkii urallaan. Johtajan koetaan olevan "yli-ihminen", joka aikaansaa tulosta, johtaa alaisiaan mallikkaasti, esimerkiliseti ja kannustavasti ja on yrityksen keulakuva. Johtajuutta kokiessaan yksilö on kuitenkin melko yksin, eikä hänellä ole ketään, jonka puoleen kääntyä...

Yritykseni Onnensäteen yksi päätavoite ja -tehtävä on tukea, kannustaa, auttaa ja ensisijaisesti kuunnella sinua johtajuutesi tiellä. Syystä tai toisesta johtajalla ja esimiehellä on harvoin mahdollisuus olla ihan "auki" ja kertoa avoimesti tunteistaan, kokemuksistaan ja senhetkisestä tilanteestaan joko työssä tai yksityiselämässä. Johtajuutta on vaikea ymmärtää henkilön, joka ei sitä ole itse kokenut. Johtajuudessa on paljon sellaista, johon yksilö ei ole saanut ohjausta, tukea tai koulutusta, erityisesti ihmisten johtamisessa, oman itsensä johtamisessa ja erilaisten ristiriitatilanteiden selvittämisessä. Johtajan kuuluu olla aina vahva, osaava ja kaiken tietävä. Kuitenkin myös johtaja on ihminen omine tunteineen ja kokemuksineen.

Jos tarvitset siis kuuntelijaa, tukijaa ja vain ihmistä, joka ymmärtää ja kenties voi auttaa sinua tilanteessasi, otahan yhteyttä. Kuten kaikissa tarjoamissani hetkissä, myös tässä, keskustelumme ovat täysin luottamuksellisia ja jäävät meidän väliseksemme.

Parhain ympäristö tuokioomme on luonnossa, jossa voit olla oma itsesi ilman ulkopuolisia paineita ja odotuksia. Kuitenkin myös muu ympäristö on mahdollinen. Työpaikkasi se ei kuitenkaan ole.

Ällä jää johtajuudessasi yksin, vaan ota yhteyttä!

Yksilötunti 49 euroa

Lisäksi räätälöityjä kokonaisuuksia edellä mainitusta ja myös muista aiheista luentoina, koulutuksina ja keskustelutuokioina.

PYYDÄ TARJOUSTA!

Henkistä hyvinvointia

ONNENSÄDE