TUNNETAIDOT

Viime aikoina on oivallettu tunnetaitojen ja niiden hallinnan merkitys elämässä, kaikenlaisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa kuin myös yksilön omien tunnetilojen oivaltamisessa. Tunnetaitoja tarvitaan kaikkialla. Mitä enemmän yksilöllä on ymmärrystä tunteista ja niiden vaikutuksista itse yksilöön, mutta myös hänen ympärillä oleviin ihmisiin, sitä valaistuneempi ja taitavampi hän on omien ja muiden tunnetilojen äärellä. Mitä enemmän maailmassa on empatiaa, sitä enemmän siellä on myös välittämistä, toisen ymmärtämistä ja huomioimista sekä erilaisiin tilanteisiin syntyvää rakentavaa ja hyväntahtoista reagointia. Tunnetaitoja tulisi opettaa jo pienelle lapselle, ja se tulisi olla osana perusopetusta ja myös jatko-opintoja, jotta yksilöillä olisi paremmat lähtökohdat kohdata ihmisiä ja itseään. Tunnetaitoja tarvitaan niin asiakaspalvelussa, johtamisessa, parisuhteessa, vanhemmuudessa, ystävyydessä, harrastustoiminnassa, opettajuudessa sekä kasvatus-, sosiaali- ja vanhuustyössä kuin myös yksilön oman sisäisen maailman ja siihen liittyvien tunteiden oivaltamisessa läpi elämän lapsuudesta ja nuoruudesta vanhuuteen. Mitä enemmän ymmärrämme itseämme, sitä enemmän ymmärrämme myös muita, koska kaikki lähtee itsestä ja omasta kokemusmaailmasta.


Varsinaista tunnetaitojen asiantuntijan titteliä ei saa suoranaisesti millään tutkinnolla, mutta koen oman koulutustaustani ja ennen kaikkea psykologian, soveltavan ja johtamisen psykologian sekä kasvatuspsykologian opintojeni myötä omaavani merkittävän pääoman ja ymmärryksen yksilön tunnemaailmasta, tunteista sekä tunnekokemuksista ja niiden vaikutuksista yksilöön itseensä sekä muihin ihmisiin. Opinnoissani suuntasin kiinnostukseni erityisesti tunnepuolelle, koska oivalsin, että se on monelta osin ihmisyyden perusta ja myös kaikkinensa loistava valttikortti vuorovaikutuksen ja johtamisen tiellä. Lisäksi muu, monipuolinen koulutus- ja työtaustani, jo pitkälle eletty elämä ja pedagoginen pätevyys antavat minulle valmiudet tarjota koulutusta tunnetaitojen puolella.  Tässä asiassa ollaan uuden äärellä, vaikka tunteet ovat olleet aina osa meitä ihmisiä. 


Tarjoan siis tunnetaitojen opetusta kaikenikäisille ja eri ryhmittymille. Asiakkaitani voivat olla siis niin päiväkodit, peruskoulut, lukiot ja erilaiset oppilaitokset kuin myös työyhteisöt, yritykset tai kuka tahansa yksilö. Aivan samalla tavalla kuin haet valmennusta, oppia ja koulutusta liikuntaharrastuksiin, syömiseen, ammattitaidon kasvattamiseen tai vaikkapa käsityötaidoissa ja maalauksessa kehittymiseen, nyt sinulla on mahdollisuus saada lisäymmärrystä ja oppia myös tunnetaitojen osalta. Tunteiden, jotka hämmästyttävät, järisyttävät, lamaannuttavat ja energisoivat  sekä yllättävät meitä joka päivä!

Otahan yhteyttä!


Henkistä hyvinvointia

ONNENSÄDE