KOULUTUKSET

Aina on tarvetta koulutukselle. Aina sitä ei itse tiedostakaan. Asioiden ja aihealueiden esilletuonti ja avaaminen herättelevät, aktivoittavat ja käynnistävät meissä sytykkeen mahdolliselle muutokselle. Koulutus opettaa, kehittää sekä lisää ymmärrystä ja omaa sisäistä pääomaa, joka taas on loistava työkalu ja apu  niin työssä, arjessa kuin vapaa-aikanakin. Me jokainen voimme oppia uutta ja sitä kautta oivaltaa.

Onnensäde tarjoaa monenmoista koulutusta monenlaisille ihmisille ja yhteisöille. Minä itse olen elinikäinen oppija ja opiskellija, joka rakastaa uuden oppimista ja opitun jatkojalostamista. Kukaan ei ole liian vanha eikä liian konkari tälle oppimisen tielle. Itse olen opiskelulut ja opiskelen monipuolisesti ja laaja-alaisesti kaikkea, jotta ymmärrykseni kasvaisi ja vahvistuisi ja sitä kautta toisten auttaminen ja tukeminen helpottuisi ja laaja-alaistuisi. Minulla on pedagoginen pätevyys, joka antaa tietynlaisen pohjan kouluttamiselle. Lisäksi suurin innoke koulutuksilleni on herätellä ja innostuttaa muita oppimaan ja oivaltamaan.

Minut voi siis tilata pitämään koulutusta eri tarpeisiin. Pääasiallinen osaaminen ja tietotaito minulla on psykologisen ja henkisen hyvinvoinnin eli tunnemaailman ja tunnetaitojen, jaksamisen, vuorovaikutuksen sekä itsensä ja toisten johtamisen puolella, mutta myös opettajankoulutus sekä matkailualan ja esimiestyön tausta antavat minulle perspektiiviä ja ymmärrystä monitahoiseen koulutus- ja kehittämistyöhön. Koska olen toiminut myös viime vuosina lasten ja nuorten kanssa opetustyössä, antaa se minulle hyvän pohjan lapsiin kohdistuvassa opetus- ja kasvatustyössä. Luonnon hyvää tekevät vaikutukset henkisessä hyvinvoinnissa ovat yksi suosikkikoulutusaiheeni. Ennen kaikkea haluan löytää luovia ja erilaisia tapoja pitää koulutuksia, valmentaa ja käynnistää vastapuolissa oivalluksen heräämisen.

Tulen siis mielelläni pitämään koulutusta eri työyhteisöihin, kouluihin ja oppilaitoksiin jne Koulutuspakettini muokkautuvat asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan eli ovat joka kerta hiukan erilaisia, sillä niinhän ovat koulutettavanikin. Räätälöin koulutuspaketit siis juuri teille sopiviksi ja sitä kautta halaun tarjota teille mahdollisimman hyödyllisen koulutussisällön ja -annin.


Oheisesta linkistä näet esimerkkejä osaamisalueistani ja näin mahdollisista koulutusaiheista... 

Otahan siis yhteyttä ja pyydä tarjous, jos haluat minut pitämään koulutusta!