ITSENSÄ LÖYTÄMINEN

"En ymmärrä edes itseäni enkä tiedä, mitä oikeasti haluan elämässäni."

Arjen kiireet, ympäristön ja yhteiskunnan paineet ja jatkuva suorittaminen voivat olla esteenä oman minuuden tiedostamiselle. Saatat koko ajan ajatella ja keskittyä vain muiden, työpaikkasi, perheesi ja läheisestesi hyvinvointiin ja olemassaoloon unohtaen itsesi, omat tarpeesi, haaveesi ja identiteettisi. Kuitenkin hyvinvointisi perusta ja lähtökohta on löytää itsesi, se sisäinen maailmasi ajatuksineen, tunteineen ja kokemuksineen, josta muodostut. Oma minuutesi on sinua niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana ja saavuttamattomissa.

Edellä mainittu saattaa tuntua monesta hömppähömpältä, sillä olemmehan melko rationaalista väkeä. Hyinvoinnin ajatellaan usein olevan päälle päin näkyvän materian ja fyysisten puitteiden, aseman tai fyysisten suoritusten kautta muodostunutta näyttäytymistä. Ihminen suorittaa päivästä toiseen tiettyjen arjen velvoitteiden ja aikataulujen siivittämää elämäänsä, ja kenties harrastus silloin tällöin mahdollistaa oman henkilökohtaisen ajan ja tarpeen toteutumisen. 

Itsensä johtaminen nähdään usein jo sanana tai kirjallisuudessa itsensä ja elämänsä aikatauluttamisena, johdonmukaisena elämän ja arjen toteuttamisena sekä siinä selviytymisenä. Minun mukanani lähdet toisenlaiselle tutkimusmatkalle, jossa oleellista ei olekaan, miten osaat suoranaisesti paremmin aikatauluttaa elämäsi, vaan miten löydät aidon ja mahdollisesti piilossa olevan minuutesi, henkisen hyvinvointisi avaimen ja lähtökohdan.

Jos sinulla heräsii tätä lukiessasi kiinnostus tai olet jo aikaisemmin ajatellut näitä teemoja löytämättä aikaa tai työkaluja tälle tutmimusmatkalle, otahan yhteyttä. Olen omalla persoonallani ja koulutuksen ja omakohtaisen kokemukseni kautta sinulle opas oman minuutesi ja itsesi löytämisessä. Tämä kaikki lähtee avoimen keskustelun, vuorovaikutuksen ja askelittain tapahtuvan tutkimusmatkan kautta. Kuten kaikissa tarjoamissani hetkissä, myös tässä, keskustelumme ovat täysin luottamuksellisia ja jäävät meidän väliseksemme.

Parhain ympäristö tuokioomme on luonnossa, jossa voit olla oma itsesi ja antaa tunteesi näkyä ja kuulua. Luonto on amollinen ja auttava jo pelkästään olemassaolollaan. Myös muu ympäristö on mahdollinen, mutta tärkeintä on, että olet oman arkiympäristösi ulkopuolella, jossa velvoitteet ja odotukset eivät ole läsnä eivätkä vaikuttamassa.

Jos olet valmis oman itsesi tutkimusmatkalle, otahan yhteyttä!

 

Yksilötunti 49 euroa

Lisäksi räätälöityjä kokonaisuuksia edellä mainitusta ja myös muista aiheista luentoina, koulutuksina ja keskustelutuokioina.

PYYDÄ TARJOUSTA!

Henkistä hyvinvointia

ONNENSÄDE