Osaamisalueeni

MILLAISISSA TILANTEISSA VOIN  AUTTAA,OPASTAA JA TUKEA?


Elämän varrella esiintyy monia kompastuskiviä, kuoppia, ylä- ja alamäkiä. Elämä ei ole stabiilissa tilassa, vaan se on jatkuvasti muuttuva ja yllätyksiäkin täynnä. Joskus jokin yhtäkkinen tai pitkään jatkunut elämäntilanne pysähdyttää, saa voimaan pahoin, ahdistaa eikä ulospääsyä tilanteeseen tunnu löytyvän.  On tärkeää löytää itselle sopiva tapa läpikäydä asioita, selvitä niistä ja jatkaa elämää eteenpäin itselleen parhaalla mahdollisella tavalla. Onnensäde on omalta osaltaan mukana tässä auttamis- ja tukemistyössä. Itselleni ensisijaisen tärkeää on avoin ja aito vuorovaikutus ja vastavuoroisuus. Nykypäivänä on olemassa lukuisia erilaisia kanavia saada apua ja tukea - hyvä niin. Itse haluan luoda ympärilleni, asiakkaalleni välittämisen ilmapiirin, jossa tärkeää on, että olen läsnä, kasvotusten ja mahdollisesti vielä luonnon ympäröimänä.

YHTEISÖJEN ONGELMA- JA RISTIRIITATILANTEET

"Voin pahoin täällä enkä tunne löytäväni ulospääsyä tästä. Kukaan ei tunnu minua ymmärtävän. Lähes joka päivä minua ahdistaa tulla tänne, enkä nauti enää täällä olosta, vaan kaikki tuntuu välttämättömältä pakolta."


On kysymyksessä sitten työyhteisö tai jokin muu yhteisö, jossa on työskennellään ja toimitaan yhdessä, harvoin vältytään ongelma- ja ristiriitatilanteilta. Me jokainen yksilö olemme omanlaisiamme omine arvomaailmoineen, taustoineen, kokemuksineen ja sen hetkisten elämäntilanteineen. Yhdessä voimme olla vahvoja ja paljon aikaansaavia ja hyvä tiimi, mutta myös ahdistusta ja ongelmia tuottavia...

Lue lisää→ 

PARISUHDE

"Tunnen itseni kuin linnuksi, joka on häkissä vangittuna ja kaipaa niin vapautta ja mahdollisuutta lentää itselleen luonteenomaisesti. Vaikka häkin ovi välillä jäisi hetkellisesti auki, en uskalla lähteä sieltä, sillä se soimaisi liikaa omatuntoani." 

"Olemme näennäisesti yhdessä, mutta tunnen itseni niin yksinäiseksi ja väärinymmärretyksi. Sisälläni roihuaa kaipuu jostakin, mikä tällä hetkellä ei kuulu elämääni. Sanon, mitä sanon, hän ymmärtää kaiken aina väärin."

"Voi, kun tuo toinen osapuoli edes joskus puhuisi ja oikeasti ja aidosti kuuntelisi. Tuntuu, että hän ei ole kiinnostunut minusta, sanomisistani ja toiveistani ollenkaan. Asiat tehdään hänen tahtonsa mukaisesti, ja tunnen jääväni alakynteen."

"Välillä minusta tuntuu, että meitä ei pidä yhdessä mikään muu kuin lapset. Missä on se rakkaus, jonka muistan joskus kokeneeni?"

"Voi, kun osaisimme puhua toisillemme ja sanoittaa kaiken, mitä tunnemme ja haluamme!" 

Tässä muutama mukailtu kuulemani tai lukemani esimerkki, mitä parisuhteessa oleva voi tuntea ja kokea. Parisuhteeseen on suht helppoa ryhtyä, mutta siinä oleminen on jo toinen juttu. Kun alkurakkauden huuma hiipuu, mukaan tulee arki joko lapsineen, kotivelvoitteineen ja/tai työpaineineen. Tämä kaikki vie usein niin mukanaan, että toinen osapuoli "unohtuu" tai häntä aletaan pitää itsestäänselvyytenä. 

Tutkimuskohteeni

YKSILÖN LUONTOKOKEMUS  HENKISENÄ VOIMAVARANA

Luontoa ja luontokokemusta voidaan hyödyntää monella eri tavalla, jotta yksilö voisi henkisesti paremmin. Omakohtaiset kokemukseni olivat sytykkeenä aiheen tutkimiselle. Lähdin tutkimuksessani selvittämään, mitä haastattelemani yksilöt kokivat luonnossa ollessaan, mikä heillä siellä oli erityisen merkityksellistä, ja millä tavalla tämä kaikki vaikutti heidän hyvinvointiinsa, erityisesti henkiseen hyvinvointiin.  

IHMISLÄHTÖINEN KARISMA-JOHTAMISMALLI

Karismaattisuuden käsite on ollut itselleni aina kiehtova ja mysteerinen. Mitkä asiat ja tekijät vaikuttavat siihen, miksi yksilö kokee jonkun toisen karismaattiseksi? Omalla tutkimusmatkallani oivalsin, että karismaattisuuden kokemus ei ole vain jonkun henkilön piirteitä, jotka sytyttyvät vastapuolessa karismaattisuuden tuntemuksen, vaan kysymyksessä on paljon monitahoisempi ja laajempi vuorovaikutteinen kokemus. 

Räätälöityjä kokonaisuuksia edellä mainituista ja myös muista aiheista luentoina, koulutuksina ja keskustelutuokioina.

Pyydä tarjousta!

Henkistä hyvinvointia

ONNENSÄDE