Osaamisalueeni

MILLAISISSA TILANTEISSA VOIN  AUTTAA,OPASTAA JA TUKEA?


Elämän varrella esiintyy monia kompastuskiviä, kuoppia, ylä- ja alamäkiä. Elämä ei ole stabiilissa tilassa, vaan se on jatkuvasti muuttuva ja yllätyksiäkin täynnä. Joskus jokin yhtäkkinen tai pitkään jatkunut elämäntilanne pysähdyttää, saa voimaan pahoin, ahdistaa eikä ulospääsyä tilanteeseen tunnu löytyvän.  On tärkeää löytää itselle sopiva tapa läpikäydä asioita, selvitä niistä ja jatkaa elämää eteenpäin itselleen parhaalla mahdollisella tavalla. Onnensäde on omalta osaltaan mukana tässä auttamis- ja tukemistyössä. Itselleni ensisijaisen tärkeää on avoin ja aito vuorovaikutus ja vastavuoroisuus. Nykypäivänä on olemassa lukuisia erilaisia kanavia saada apua ja tukea - hyvä niin. Itse haluan luoda ympärilleni, asiakkaalleni välittämisen ilmapiirin, jossa tärkeää on, että olen läsnä, kasvotusten ja mahdollisesti vielä luonnon ympäröimänä.

YHTEISÖJEN ONGELMA- JA RISTIRIITATILANTEET

"Voin pahoin täällä enkä tunne löytäväni ulospääsyä tästä. Kukaan ei tunnu minua ymmärtävän. Lähes joka päivä minua ahdistaa tulla tänne, enkä nauti enää täällä olosta, vaan kaikki tuntuu välttämättömältä pakolta."


On kysymyksessä sitten työyhteisö tai jokin muu yhteisö, jossa on työskennellään ja toimitaan yhdessä, harvoin vältytään ongelma- ja ristiriitatilanteilta. Me jokainen yksilö olemme omanlaisiamme omine arvomaailmoineen, taustoineen, kokemuksineen ja sen hetkisten elämäntilanteineen. Yhdessä voimme olla vahvoja ja paljon aikaansaavia ja hyvä tiimi, mutta myös ahdistusta ja ongelmia tuottavia...

Lue lisää→ 

Tutkimuskohteeni

YKSILÖN LUONTOKOKEMUS  HENKISENÄ VOIMAVARANA

Luontoa ja luontokokemusta voidaan hyödyntää monella eri tavalla, jotta yksilö voisi henkisesti paremmin. Omakohtaiset kokemukseni olivat sytykkeenä aiheen tutkimiselle. Lähdin tutkimuksessani selvittämään, mitä haastattelemani yksilöt kokivat luonnossa ollessaan, mikä heillä siellä oli erityisen merkityksellistä, ja millä tavalla tämä kaikki vaikutti heidän hyvinvointiinsa, erityisesti henkiseen hyvinvointiin.  

IHMISLÄHTÖINEN KARISMA-JOHTAMISMALLI

Karismaattisuuden käsite on ollut itselleni aina kiehtova ja mysteerinen. Mitkä asiat ja tekijät vaikuttavat siihen, miksi yksilö kokee jonkun toisen karismaattiseksi? Omalla tutkimusmatkallani oivalsin, että karismaattisuuden kokemus ei ole vain jonkun henkilön piirteitä, jotka sytyttyvät vastapuolessa karismaattisuuden tuntemuksen, vaan kysymyksessä on paljon monitahoisempi ja laajempi vuorovaikutteinen kokemus. 

Räätälöityjä kokonaisuuksia edellä mainituista ja myös muista aiheista luentoina, koulutuksina ja keskustelutuokioina.

Pyydä tarjousta!

Henkistä hyvinvointia

ONNENSÄDE