Palveluni

MILLAISISSA TILANTEISSA VOIN  AUTTAA,OPASTAA JA TUKEA?


Elämän varrella esiintyy monia kompastuskiviä, kuoppia, ylä- ja alamäkiä. Elämä ei ole stabiilissa tilassa, vaan se on jatkuvasti muuttuva ja yllätyksiäkin täynnä. Joskus jokin yhtäkkinen tai pitkään jatkunut elämäntilanne pysähdyttää, saa voimaan pahoin, ahdistaa eikä ulospääsyä tilanteeseen tunnu löytyvän.  On tärkeää löytää itselle sopiva tapa läpikäydä asioita, selvitä niistä ja jatkaa elämää eteenpäin itselleen parhaalla mahdollisella tavalla. Onnensäde on omalta osaltaan mukana tässä auttamis- ja tukemistyössä. Itselleni ensisijaisen tärkeää on avoin ja aito vuorovaikutus ja vastavuoroisuus. Nykypäivänä on olemassa lukuisia erilaisia kanavia saada apua ja tukea - hyvä niin. Itse haluan luoda ympärilleni, asiakkaalleni välittämisen ilmapiirin, jossa tärkeää on, että olen läsnä, kasvotusten ja mahdollisesti vielä luonnon ympäröimänä.


Luontoterapeuttinen tuokio

Ota aikaa itsellesi ja lähde luontoon - luontoon, joka ei vaadi eikä odota sinulta mitään, vaan epäitsekkäästi tarjoaa sinulle jotain pelkällä olemassaolollaan, hiljaisuudellaan, rauhallaan ja kauneudellaan. Ympärilläsi ei ole suojaavia seiniä eikä kattoa, ei mitään, joka rajoittaisi kulkuasi, ajatteluasi, läsnäoloasi. On tilaa hengittää. Tunnet itsesi vapaaksi ja siten olet enemmän auki myös itsellesi. Sen lisäksi että luonnossa on hyvä olla, se tarjoaa ympäristönä mahdollisuuden ja avaimet eheytyä, voimaantua ja voida paremmin... 

Lue lisää →


YHTEISÖJEN ONGELMA- JA RISTIRIITATILANTEET

"Voin pahoin täällä enkä tunne löytäväni ulospääsyä tästä. Kukaan ei tunnu minua ymmärtävän. Lähes joka päivä minua ahdistaa tulla tänne, enkä nauti enää täällä olosta, vaan kaikki tuntuu välttämättömältä pakolta."


On kysymyksessä sitten työyhteisö tai jokin muu yhteisö, jossa on työskennellään ja toimitaan yhdessä, harvoin vältytään ongelma- ja ristiriitatilanteilta. Me jokainen yksilö olemme omanlaisiamme omine arvomaailmoineen, taustoineen, kokemuksineen ja sen hetkisten elämäntilanteineen. Yhdessä voimme olla vahvoja ja paljon aikaansaavia ja hyvä tiimi, mutta myös ahdistusta ja ongelmia tuottavia...

Lue lisää→ 


Lisäksi räätälöityjä kokonaisuuksia edellä mainituista ja myös muista aiheista luentoina, koulutuksina ja keskustelutuokioina.

PYYDÄ TARJOUSTA!

Henkistä hyvinvointia

ONNENSÄDE