Mistä toimintatapani kumpuavat

Pieni Suomen maamme on tällä hetkellä täynnä erilaisia valmentajia, terapeutteja, asiantuntijoita ja auttajia, joilla jokaisella on omat taustansa, kokemuksensa, koulutuksensa ja työkokemuksensa. Myös motiivit lähteä ns. auttamisen tielle ovat kirjavat, samaten kuin työkalut ja toimintatavat. Tässä omani. 

Elämänkokemus ja aitous

Olen elämää jo pitkältä nähnyt ja kokenut ja sitä erityisen herkasti aistinut ja havannoinut. Eräsmottoni elämässäni on ollut, että teen asioita ja valintoja oman moraalini ja arvomaailman pohjalta enkä halua lähteä liikaa kopioimaan muita. Silloin aitous ja luontainen persoonallisuus välittyvät vuorovaikutuksessa ja kohtaamisissa. 

Psykologinen osaaminen

Olen opiskellut psykologiaa monesta eri näkökulmasta ja näin kartoittanut psykologista ymmärrystäni ihmisyydestä ja elämästä. Psykologian perus- ja aineopinnot olivat alkupääoma ja sen jälkeen psykologista osaamista on tullut kartoitettua kahdella yliopistotutkinnolla eli yhteiskuntatieteiden kandidaatiksi pääaineena soveltamisen psykologia ja hallintotieteiden maisteriksi pääaineena johtamisen psykologia. Lisäksi olen opiskellut kasvatuspsykologiaa, rakkauspsykologiaa, sosiaalipsykologiaa ja positiivista psykologiaa erillisinä opintoina. 

Monipuolinen koulutustausta

Minulla on myös opettajuuden pedagoginen pätevyys, palvelualojen opettajan tutkinto sekä Helsingin yliopiston kasvatustieteiden perus- ja ainopinnot suoritettuna. Nuoruusopintoni ovat keskittyneet matkailu- ja hotelli- ja ravintola-alan puolelle niin suoritustason työhön kuin esihenkilö- ja johtamistehtäviin 

Yliopistojen tarjoama pääoma

En ole tarkoituksella lähtenyt kouluttamaan itseäni erilaisilla lyhytkursseilla, sillä yliopiston tarjoama ote on minulle luontevin ja antaa teoriapohjan ja ymmärryksen kasvattamisen myötä riittävän pääoman luoda ns. oman, uniikin tavan toimia ja kohdata toinen yksilö. 

Lauri Rauhalan jalan jälijillä

Eniten opintielläni minuun on vaikuttanut Lauri Rauhalan ajatukset ja pohdinnat siitä, miten ihminen on olemassa. Hänen näkemyksensä edustaa siis holistista ihmiskuvaa, jossa näyttäytyy kolme eri olomuotoa: tajunnallisuus, kehollisuus ja situationaalisuus eli elämäntilanteisuus. Minusta hänen ajatukseensa on kiteytetty hyvin jokaisen yksilön ainutlaatuisuus. Kahta täysin samanlaista ihmistä ei ole olemassa, sillä nämä kolme vaikuttavat siihen, miten hän tuntee, kokee ja näyttäuytyy muulle maailmalle. Jokaisen kokemusmaailma on uniikki ja siksi niin kiehtova.

Luonteeltani Neiti Etsivä

Olen luonteeltani Neiti Etsivä, joka lähtee mielellään selvittämään kunkin omakohtaisia kokemuksia ja tuntemuksia ja näin auttamaan häntä hänen kipuiluissaan ja tuntemuksissaan, joita ei kehdata tai viitsitä kenellekään mulle tunnustaa. On tärkeää, että yksilö sanoittaa kokemuksensa eikä pidä niitä vain sisällään. Silloin lähtee käyntiin jotakin, joka aikaansaa muutosta oman hyvinvoinnin osalta.

En ole siis psykologi enkä terapeutti, vaan olen laaja-alaisesti kouluttautunut yksilö, jolla on halu auttaa, tukea ja kannustaa. Koen omaavani tietoa, kokemusta ja ymmärrystä, joiden avulla voin oikeasti olla läsnä ja edesauttaa yksilön hyvinvoinnin etenemistä positiivisempaan suuntaan aktivoittamalla häntä paneutumaan kaikkeen siihen, mitä hänen sisällään velloo ja mikä aiheuttaa kuormittavia tuntemuksia. Niin elämä kuin työelämäkin on täynnä mahdollisuuksia. Minulle merkityksellistä on  saada yksilö syttymään, innostumaan, innovoimaan ja uskomaan itseensä. 

On tärkeää valita itselleen sopivimmilta tuntuva "auttaja" - henkilö, joka puhuttelee ja luo positiivisia tuntemuksia omassa itsessään. Täällä olen mie, Lapin kasvatti. 

En ole ihmeidentekijä, mutta lupaan, että olen sinua varten.