Aitouden tiellä helpompi elää

13.09.2018

Aitous sekä luonnossa että yksilössä on viehättänyt ja ihastuttanut minua aina. Tutkimuksetkin osoittavat, että yksilö tuntee suurinta mielihyvää luonnossa silloin, kun se näyttäytyy ja tuntuu hänestä aidolta ja luonnollisessa olomuodossa olevalta. Mitä enemmän luontoon ilmestyy rakennettua ja ihmisen muokkaamia piirteitä, sitä vähemmän se antaa ihmiselle henkisessä mielessä - toisin sanoen rauhoittaa. Ihminen kaipaa siis aitoutta elämässään ja elämäänsä.

Viime aikoina minulla on ollut mahdollisuus viettää enemmän aikaa lasten kanssa, jotka aitoudellaan ja välittömyydellään ihastuttavat minua suuresti. On hienoa kohdata yksilöitä, jotka ottavat vastaan sinut aidosti, rehellisesti ja hyväntahtoisella mielenkiinnolla. Aitouden kyllä tuntee ja tunnistaa. Sitä onnellisemmaksi olen tullut, kun olen saanut näiltä henkilöiltä vielä aitoa positiivista palautetta, sillä heidän sanomisissaan ei vielä ole mielistelyä ja tarkoitushakuista oman edun tavoittelua.

Valitettavasti meidän aikuisten keskuudessa aitoutta kohtaa entistä harvemmin. Aitous on mielestäni heittäytymistä siihen ns. lapsen maailmaan, jossa saamme olla juuri sellaisia kuin olemme ilman ympäristön luomia odotuksia tai liiallista pohdintaa siitä, mitä muut minusta ajattelevat. Aitous on myös toisen kohtaamista pyyteettömästi ja ilman tarkoitusperiä.

Olen tutkinut johtamista, ja sitä kautta ihmisten näkemyksiä onnistuneesta ja jopa karismaattisesta johtamisesta. Myös alaisten näkemyksissä aitous on eräs merkittävimmistä ja arvostetuimmista kokemuksista. Aitous herättää sitä kohdanneissa myönteisiä tuntemuksia ja kunnioitusta, mikä taas lisää heidän onnellisuuden, tyytyväisyyden ja motivaation astetta.

Itselleni on kehittynyt ajan myötä vahvat ja herkät tuntosarvet, jotka aistivat teeskentelyn ja mielistelyn. Tällöin ns. positiivisilla sanoilla ja kehuilla ei ole samanlaista vaikutusta, koska niistä puuttuu aitous. Aitoudessa onkin kysymys kokemuksesta, jonka vastapuoli kokee henkilöstä.

Omaa itseäni ja keski-ikäisyyttäni pohtiessa olen iloinnut siitä, että mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä aidommin voin olla juuri se, mikä olen omine puutteineni ja virheineni. Se on vapauttavaa ja innostavaa. Toisaalta avoimuuden kokemus on siis myös omakohtainen kokemus itsestään.

Aitoutta voi herätellä ja viljellä, kun vaan antaa siihen itsellensä luvan. Aitous on meillä sisimmissämme, Se vaatii vain ulospääsyä ja heittäytymistä. Aitouden tiellä meillä on helpompi olla ja elää, sillä silloin kannamme itseämme juuri sellaisena kuin olemme eikä muiden odotusten ja mielipiteiden mukaan. Aitous on kaikkinensa positiivista ja mielihyvää tuottavaa, jossa kohtaat siis sekä itsesi että muut ihmiset aidosti ja avoimesti.

Aitouden tiellä tarkoituksellista ei ole oman edun tavoittelu tai asioiden suoraan sanominen siten, että se pahoittaa tai loukkaa toisen mieltä, vaan hyväntahtoisuus ja ennakkoluulottomuus. Aitous teoissa ja sanoissa tuottaa sekä itselle että muille hyvää.

Täällä Lapissa aitous on vielä monelta osin läsnä. Säilytäthän sen sellaisena sekä luonnossa että itsessäsi. Se on meille vahvuus, jonka vuoksi erotumme muista. ❤