Tunteet tärkeä osa meitä - halusimmepa tai emme

16.09.2018

Tunteet ovat tärkeä osa meitä ja yleensäkin ihmisyyttä. Vaikka olisimme kuinka ns. järki-ihmisiä, emme voi välttyä tunteilta ja tunnekokemuksilta. Tunteilla on valta meihin, ja ne yllättävät ja herättelevät meitä päivittäin. Rationaalisessa yhteiskunnassamme tunteista puhuminen jää usein toissijaiseksi, ja niiden olemassaolon arvoa ei täysin ymmärretä. Kuitenkin tunteet ovat meissä aina läsnä, ja ne aktivoittavat meitä vuoristoradan tapaan ylös ja alas - suunnattomiin onnen ja ilon tuntemuksista kohti synkkyyttä, vihaa ja katkeruutta. Tunteita voi kyllä säädellä ja hillitä, mutta täysin niiden hallitsijaksi emme voi koskaan päästä. Tunteet tekevätkin meistä yksilöistä inhimillisiä ja haavoittuvia.

Olkoon kysymyksessä sitten työpaikka, koulu, koti tai harrastusympäristö tunteet ovat mukanamme, eikä niitä voi esimerkiksi työpäivän alkaessa sulkea pukukaappiin. Siksi onkin äärimmäisen tärkeä ymmärtää omia tunnetilojamme ja niiden vaikutuksia käyttäytymiseemme ja sanomisiimme. Toisaalta kanssakumppaneidemme sanomiset ja käyttäytymiset vaikuttavat tunteisiimme ja tunnetiloihimme joko posiitiivisesti tai negatiivisesti. Tämä kuulostaa hyvin yksinkertaiselta, mutta kuitenkin aiheelta, jota ei tiedosteta eikä ajatella arjessamme.

Sekä pari- ja kaveruussuhteissa, vanhemmuudessa että työyhteisöissä yksilö on haavoittuvainen ja melko helposti särkyvä. Silti se ei tarkoita, että ihminen olisi heikko tai yliherkkä, vaan hän on tunteva ja kokeva yksilö. Esimerkiksi työpaikkojen ja työyhteisöjen ongelma- ja ristiriitatilanteet pohjautuvat monelta osin tunteisiin ja loukatuksi tuntemisen kokemukseen. Loukattuna yksilö on menettänyt positiivisuuden viittansa työtehtävää, työkaveria, esimiestä tai työpaikkaa kohtaan. Kielteisistä tunteista jää sisimpään muistijälki, joka ei häviä sieltä itsestään, vaan sen käsittely vaatii uskallusta puhua ja avautua tuntemuksistaan. Tunteiden käsittelyn ja jakamisen kautta tunnepatouma lähtee purkautumaan, ja muistijälki lähtee puhdistumaan.

Tunteiden käsittely ja niistä puhuminen ei ole helppoa, vaan ne vaativat usein ulkopuolisen, neutraalin henkilön tukea ja kannustusta ja ns. sytyttelyä. Valitettavan harvalla esimiehellä tai johtajalla on taitoa ja osaamista käsitellä ongelma- ja ristiriitatilanteita, koska niihin ei ole olemassa yksinkertaista käyttöohjetta, vaan se vaatii syvällisempää ymmärrystä ja tietämystä ihmisyydestä, tunteista ja tunnekokemuksista. Näitä harvemmin johtamis- ja esimieskoulutuksissa tuodaan esille. Lisäksi esimies tai johtaja on yhtä lailla tunteva ja kenties osallinen tilanteeseen. Siksi tällaiset tilanteet jäävät useimmiten käsittelemättä, mikä taas lumipalloefektin lailla kasvattaa vain ongelmavyyhtiä, ja näin huonontaa työilmapiiriä, ja sitä myötä laskee työmotivaatiota.

Organisaatioiden ja yritysten päätavoitteena on tuottaa tulosta - tavalla tai toisella. Tulostavoitteissa päällimmäisinä ajatuksina ovat kannattavuus ja sitä myötä tehokkuus ja tuottavuus, joita aikaansaamassa ja työstämässä ovat yksilöt. Ihminen ei ole kuitenkaan robotti, joka tekee työtä koko ajan samalla teholla ja täysin ohjeita ja sääntöjä noudattaen, vaan hän on tunteva yksilö, jonka jaksaminen, innostuneisuus ja ilo tehdä töitä lähtee sisältä tunteiden ja tunnekokemusten kautta eikä vaan järjen ääntä kuulemalla. Siksi on äärimmäisen tärkeää, että me jokainen työyhteisössä toimiva otamme tämän huomioon ja pyrimme toimimaan siten, että myönteiset tunteet, posiitivisuuden viitta ja välittävä ilmapiiri säilyvät ympärillämme. Silloin annamme itsestämme eniten sekä organisaatiolle että toisillemme ja ennen kaikkea voimme paremmin. <3