Keskinäinen kemia - voimaannuttava tunnekokemus

19.11.2019

Joskus kohtaamme ihmisiä, joiden kanssa heti alkaa synkata, ja vuorovaikutus ja juttelu on vain niin helppoa. Vaikka kohtaisi henkilön ensimmäistä kertaa, tulee tunne, että olisin tuntenut hänet jo kauan aikaa. Kun on tällaisen henkilön kanssa tai tällaisten henkilöiden ympäröimänä, saa positiivista energiaa, tulee sisimpään erityisen hyvä olo ja tunne, että heidän seurastaan ei malttaisi lähteä pois ollenkaan. Se, mitä henkilö puhuu, ja miten hän itseään ilmaisee, luo usein samankaltaisuuden kokemuksia. Usein puhutaankin sielunsiskoista ja -kumppaneista. Tunne on kaikkinensa myönteinen ja voimaannuttava.

Keskinäinen kemia näyttäytyy usein romanttisten rakkaussuhteiden ja ensikohtaamisten kokemuksien kuvaamisissa, mutta yhtälailla se on merkittävä vuorovaikutus- ja tunnekokemus työyhteisöissä, harrastuksissa ja lasten ja nuortenkin maailmassa - toisin sanoen kaikkialla. Usein puhutaan, että onnistuneen parisuhteen taustalla ei ole vain samankaltainen tausta tai arvomaailmakaan, vaan tarvitaan keskinäistä kemiaa, jotta parisuhteeseen syntyy kipinää, ihastusta ja rakastumisen tunnevyöryjä. Toisen lähellä on hyvä olla, eikä läheisyydestä tunnu saavan riittävästi, vaan toisen läsnä- ja olemassaolo aikaansaavat suuria onnellisuuden tuntemuksia. Jotkut kuvaavat tunnetta kihelmöintinä ja suurena viehtymyksen tunteena.

Kuitenkin on hyvä muistaa, että keskinäinen kemia on tärkeässä roolissa myös työyhteisöjen sisällä olevissa suhteissa ja myös esimies-alaissuhteissa. Kuinka paljon helpompaa työskentely yhdessä on henkilöiden kanssa, jotka sytyttävät meissä innostuneisuutta, iloa, positiivista energiaa, motivaatiota ja valoa. Silloin työyhteisöissä saavutetaan helpommin niitä päämääriä, tavoitteita ja tuloksia, joita sinne on asetettu. Samoin johtajan tai esimiehen, jonka kanssa alainen tuntee keskinäistä kemiaa, ohjeita, määräyksiä, toiveita ja tavoitteita on mielekkäämpi toteuttaa. Toisaalta keskinäinen kemia toimii myös toisinpäin eli johtajan tuntiessa keskinäistä kemiaa alaisiin, hänen on helpompi tehdä yhteistyötä hyvässä hengessä ja toinen toista ymmärtäen ja myös tukien. Yleensä keskinäinen kemia tapahtuukin vastavuoroisesti molempiin suuntiin, sillä harvemmin olen kuullut kenenkään kokeneen tätä tunnetta yksipuolisesti.

Me vanhemmat, päiväkoulu- ja koulumaailman henkilöstö sekä harrastustoiminnasta vastaavat korostamme lapsille ja nuorille, kuinka tärkeää olla tulla kaikkien kanssa toimeen ja olla kavereita kaikkien kanssa. Yhtälö ei ole kuitenkaan niin helppoa, sillä myös jo pienten lastenkin kesken on havaittavissa keskinäisen kemian esiintymistä ja sen myötä yhdessäolon helppoutta ja kiintymystä. Niin lapsi ja nuori kuin kuka tahansa yksilö hakeutuu juuri sellaisen henkilön luo, jonka läheisyydessä on helppo ja hyvä olla, ja jonka kanssa kohtaa keskinäiset intressit ja käyttäytymismallit. Usein samankaltaisuus viehättää, mutta keskinäisessä kemiassa se ei ole aina välttämätöntä, vaan tärkeintä on vuorovaikutuksen ja yhteisen tekemisen helppous. Siksi meidän aikuisina on hyvä muistaa, että aivan kuten me itsekin, myös lapsilla on oikeus valita lähelleen juuri ne ihmiset, joiden kanssa on hyvä olla. Se ei kuitenkaan tarkoita täydellistä läsnäolon ja huomioimisen puutetta muihin. Tärkeää on, että osaamme tulla toimeen erilaisten henkilöiden kanssa, ja näin elämän alkutaipaleella tämä haasteellinen tie on hyvä aloittaa.

Keskinäinen kemia käsitteenä, kokemuksena ja erityisesti tunnekokemuksena kiehtoo ja koukuttaa minua. Sitä ei voi käsitteenä määritellä hyvin lyhyesti ja yksiselitteisesti, vaan se on kokemus, joka sisällyttää monenlaisia tunteita ja erityisesti tunneherätteitä. Kuitenkin sen voima, vaikutus ja säteily on valtaisa, ja sen tuomia mahdollisuuksia ei ole riittävästi vielä hyödynnetty ja ymmärretty. Herää kysymys esimerkiksi ulkopuolisten rekrytointiyritysten toiminnan onnistumisista. Voiko ulkopuolinen taho rekrytoida yhteisölle mieluisaa ja sopivaa henkilöstöä vai olisiko sittenkin parempi hyödyntää keskinäisen kemiaan liittyvää tunnekokemusta myös tässä prosessissa.

Joka tapauksessa me jokainen koemme keskinäisen kemian tuntemuksia, ja ne ovat suuri valonpilkku elämässämme. Toinen ihminen voi olla toiselle voimaannuttava, iloa ja onnea tuottava ja yhdessäolon ihanuutta tarjoava. Itselleni jokainen kohtaaminen, jossa tunnen keskinäistä kemiaa, on suuri lahja ja arvokas kokemus, josta saan itseeni niin paljon hyvää ja positiivista. Se ei katso ikää, sukupuolta eikä tiettyä fyysistä olemusta, vaan se on vain voimakas ja myönteinen tunne, joka syttyy kahden ihmisen välisestä kohtaamisesta.

Kun seuraava kerran tunnet keskinäistä kemiaa jonkun kanssa tai jos lähelläsi on jo sellainen tai sellaisia henkilöitä, pidä heistä kiinni ja huolta ja osoita heille, kuinka tärkeitä he ovat elämässäsi. Aina sitä ei tarvitse edes kertoa, sillä sen tuntee, aistii ja kokee myös tämä toinen ihminen, ja siksi tällainen kokemus onkin erityisen arvokasta ja merkittävää. <3