Uusi ja pelottava kokemus meille jokaiselle

22.03.2020

Jokainen kokemus muuttaa, muokkaa ja kasvattaa meitä ihmisinä. Jokaisella kokemuksella voidaan ajatella olevan jokin tarkoitus elämässä. Aina kokemukset eivät olet myönteisiä eivätkä iloa tuottavia, vaan elämäämme kuuluu myös niitä surua, ikävää ja murhetta tuottavia kokemuksia. Nyt elämme tilanteessa, jossa ei vain minä itse, perheeni tai lähipiirini, vaan koko maailma ovat kohdanneet ja käyvät läpi kokemusta, joka on lähes jokaiselle uusi, vieras ja siksi niin pelottava. Tulee mieleen, mikä on tämän kokemuksen tarkoitus, ja miten se muuttaa meitä ihmisiä, meidän ajattelumaailmaamme, arvojamme, käyttäytymistämme ja jatkoelämämäämme.

Onko tämä kokemus herättely johonkin, joka on jäänyt meiltä kaiken suorittamisen, kiireen ja itsekkyyden keskellä toissijaiseksi, itsestään selväksi tai näkymättömäksi? Monen tuntema Maslowin tarvehierarkiakin luokittelee meidän tarpeemme portaittain tapahtuvaksi, ja mitä turvatumpia ja itsestään selvempiä perustarpeet ovat, sitä enemmän hamuamme jotain muuta ja haluamme lisää - paljon sellaistakin, jota emme oikeasti edes tarvitsisi. Nyt meidät on yhtäkkiä asetettu tilanteeseen, jossa olemmekin perustarpeidemme äärellä, eivätkä nekään ole kaikilta osin varmoja.

On selvää, että tämä pelottava, katastrofaalinen ja kaikkia ja kaikkea mullistava kokemus muuttaa meitä. Usein kielteiset kokemukset vahvistavat yksilöä, ja vaikka ne hetkellisesti musertavat ja särkevät, ne avaavat silmiämme kaikelle sille, mitä meillä on, ja mikä loppujen lopuksi on tärkeää. Se, miten tämä kaikki, jonka äärellä nyt elämme, vaikuttaa meihin, tulemme näkemään tulevaisuudessa. Mutta itse olen toiveikas, että tämä kaikki tekee meistä loppujen lopuksi ihmisläheisempiä, kiitollisempia, epäitsekkäämpiä, nöyrempiä ja toinen toisistamme välittäviä yksilöitä. ❤️