Lapin luonto parhaimmillaan koskemattomana, aitona ja luonnon tilassa

02.02.2019

Luonto on kauneimmillaan koskemattomana, aitona ja luonnon tilassa ilman melusaastetta ja rakennettua ympäristöä. Silloin kaikki aistit lähtevät aktivoitumaan luonnollisella tavalla ilman voimakkaita ärsykkeitä, ja yhteys luontoon on helpoin saavuttaa. Ja kun yksilö on hiljaisuuden ja rauhan ympäröimänä, hänellä on paras mahdollisuus saavuttaa yhteys myös itseensä. Ei ole muuta kuin pieni ihminen kaiken suuren keskellä. Taivaalle kurkottavat puut, joiden kasvua ei ole katkaistu, näyttäytyvät suurina jättiläisinä ympärillämme. Taivas näyttäytyy saavuttamattomana kattona yläpuolellamme. Välillä se on auringon valaisemana ja muuten kirkkaan sinisenä, välillä pilvien peittämänä ja toisinaan taas tähdet, kuu ja revontulet tuovat omaa loistettaan ja näkymäänsä ympärillemme. Riippuen vuodenajasta kuulemme luonnon ja sen asukkaiden erilaisia ääniä, mutta ne eivät ole häiritseviä, vaan ne antavat oman lisämausteensa ja osoituksen, että et ole täysin yksin, vaan ympärilläsi on elämää. Näin talviaikaan valkoinen puhtaus peittää suurimman osan kasvustosta ja saa aikaan lumiveistoksia ja -muodostelmia, joista jokainen on erilainen. Kun luonto ympärilläsi voi hyvin, myös sinä voit hyvin siellä ollessasi. Olotilasi on rauhaisa, tyyni, levollinen ja tyytyväinen. Muuta ei tarvita...

Me täällä Lapissa asuvat olemme erityisen onnekkaita, sillä saamme asua ja elää monelta osin vielä koskemattoman ja puhtaan luonnon äärellä. Meidän ei tarvitse suunnata kuin muutama askel, ja olemme jo keskellä luontoa. Metsät, tunturit, järvet ja joet ovat saatavilla ja läsnä arjessamme. Luonto on meille laajennettu koti, jonka syleilyssä myös oma fyysinen kotimmekin sijaitsee. Olemme etuoikeutettuja, ja sen muistuttaminen ei ole koskaan turhaa eikä hyödytöntä.

Kaikki eivät saa asua tämän kaiken ympäröimänä, vaan lukuisat yksilöt asuvat kaupungeissa kerrostalojen ja asfalttien ympäröimänä. Rakennettu ympäristö, melu ja ilmansaasteet ovat heidän arkipäiväänsä ja heille luonnollinen asumisympäristö. Kaupunki tarjoaa lukuisia palveluita ja viihdykkeitä, joita meillä täällä Lapissa ei ole samassa määrin. Ihmiset ovat luoneet ympärilleen maailmaan, joka viihdyttää, luo ajanvietettä ja erilaisia palveluja, joiden avulla yksilö saa mahdollisuuden irrottautua hetkeksi arjen velvoitteista ja ottaa aikaa itselleen. Se on osa heidän elämäänsä.

Lappi on houkutellut ja houkuttelee koko ajan enemmän ja enemmän tänne matkailijoita ja lomalaisia, jotka haluavat kokea jotain arjesta poikkeavaa ja erityisesti Lapin luontoa ja siihen liittyvää eksotiikkaa ja elämyksellisyyttä. Meillä ei olisi matkailua tässä määrin ilman Lapin luontoa, tuntureita ja sen suomaa kauneutta ja rauhoittumista. Lapin luonto on jotain ainutlaatuista ja aitoa, jonka niin moni haluaa kokea ja nähdä.

Elämmekin täällä matkailukeskuksissa ristiriitaisessa yhtälössä, sillä haluamme olla monipuolisia, innovatiivisia, moderneja ja kovaan kysyntään vastaavia. Haluamme olla edelläkävijöitä ja innovaattoreita, joista kilpailijat ottavat mallia, ja jonne yhä useampi haluaa tulla. Emme halua, että matkailijat kokisivat pettymyksiä ja mielipahaa, vaan saisivat vastinetta rahoilleen ja niille haaveille ja odotuksille, joita heidän päässään on syntynyt. Tämä taas lähtee meidän luomiemme mielikuvien, markkinoinnin kautta. Millä haluamme houkutella matkailijat juuri Suomen Lappiin? Etupäässä houkuttimet ja yllykkeet lähtevät Lapista otetuista kuvatallenteista ja videoista, joissa pääosassa on Lapin luonto monine olomuotoineen ja vuodenaikoineen. Luonto, joka on koskematon, aito, puhdas ja eksoottinen. Lisäksi lappilainen kulttuuri, joka on myös muokkautunut Lapin luonnon muovaamana, kiehtoo ja kiinnostaa. Toisin sanoen kaikki sellainen, joka on ollut meillä täällä Lapissa aina. Kasvavan matkailun ja sen mukanaan tuoman kysynnän vuoksi olemme lähteneet rakentamaan luonnon sisälle palvelukeskusta, jossa kaikki olisi lähellä ja saatavilla ja palvelutarjonta runsasta ja monipuolista. Olemme lähteneet hakemaan ideoita ja erilaisia konsepteja siten, että ne vastaisivat monessa määrin sitä tarjontaa, joka matkailijoillamme on arkiympäristössään.

Tässä piilee vain suuri vaara. On tärkeää, että meidän Lappimme ei ole mikään takapajula ja ajasta jäljessä oleva keskittymä, vaan trendikäs ja nykyaikainen monitoimikeskus, jossa on tarjontaa ajatuksella "jokaiselle jotakin". Kuitenkaan meidän Lappimme ei saa unohtaa sitä pohjimmaista syytä, miksi matkailija hakeutuu tänne, ja mistä hän saa sisimpäänsä ne merkittävimmät onnentunteet ja sitä kautta elämykset ja muistot. Rakentaminen tulee olla maltillista ja luontoa kunnioittavaa, suojelevaa ja ymmärtävää. Emme saa tuhota tai rikkoa sitä, joka on alkuperäinen syy tänne tuloon. Lisäksi emme saa liiallisella kaupunkielämän kopioinnilla murskata niitä unelmia, haaveita ja odotuksia, joita matkailija tuntee sisällään valitessaan juuri Lappimme lomakohteekseen. Vaatii äärimmäistä malttia, viisautta ja avarakatseisuutta kehittää, kasvattaa ja huolehtia tästä monimutkaisesta kombinaatiosta. Nykypäivän ja tulevaisuuden yksilö haluaa kokea entistä enemmän hiljaisuutta, rauhaa, autenttisuutta ja aitoutta. Siihen vastaa parhaiten Lapin luontomme - koskematon ja rakentamaton sellainen. <3