Mentalisaatio, mielentäminen - osa  minua ja osaamisaluettani

14.11.2020

Monelle teistä olen hyvinkin tuttu jo pidemmältä ajalta. Teillä on ehkä sitä kautta luotu tietynlainen näkemys minusta ihmisenä ja sen myötä myös käsitys työminästäni. Monelle olen edelleen hotelli-, ravintola- ja matkailualan edustaja tai laadun parissa puuhaillut persoona. Toisille olen ehkä sellainen äiti-ihminen, joka on viettänyt paljon aikaa kotona lasten kanssa ja sen lisäksi puuhaillut sitä sun tätä - opiskellutkin. Mutta kaikkinensa minusta voi olla monella aika pintapuolinen ja yksitahoinen käsitys.

Toisille olen tuttu ainoastaan Facebookin ja Onnensäteen tekstien kautta. Tarkoitusperiä sille, miksi yhtäkkiä olen alkanut kirjoittaa ja avata ajatuksiani , ehkä ihmetellään. Jotkut voivat olla yllättyneitäkin tästä. Monet lukijani ehkä miettivät mielessään, kuka oikeasti on tekstien takana - minkälainen persoona, ja mikä osaamistaso ja tausta-ajattelu hänellä on näiden tekstiensä taustalla. 

Itse mielestäni olen käynyt hyvin kokemusrikkaan elämän tähän päivään ja ennen kaikkea sellaisen, joka on itseni, persoonani ja oman arvomaailmani mukainen. En ole antanut kenenkään vaikuttaa liikaa elämäni valintoihin, vaan olen tehnyt asioita, joihin minulla on polte, suuri sydän mukana ja ennen kaikkea halu ja tahto tehdä juuri niin kuin teen.

Usein te tekstieni lukijat varmaan mietitte, että mistä ajatukseni, tekstini ja ymmärrykseni tulevat, syntyvät, ja mihin ne pohjautuvat. Ennen kaikkea ne tulevat eletystä elämästäni ja niistä kokemuksista, joita sen varrella on tapahtunut. Tekstini pohjautuvat siis oppimismatkaani, jonka olen saanut kulkea tähän päivään. Tärkeän pohjan ja pääoman tälle matkalleni on antanut monipuolinen opiskelu, joka on saanut alkunsa suuresta uteliaisuudesta ja mielenkiinnosta kaikkeen - niin ihmisiin, heidän käyttäytymiseensä kuin erilaisiin ilmiöihin tämän kaiken ympärillä.

Tänään kuuntelin Yle AreenaltaTiedeykkösen julkaisun https://areena.yle.fi/audio/1-50634574 mentalisaatiosta, mielentämisestä eli kyvystä olla tietoisia oman mielemme, mutta myös toisten ihmisten tunteista, uskomuksista ja kokemuksista. Itse olen vierastanut vain johonkin tiettyyn teoriaan, terapiaan tai menetelmään pohjautuvaa toimintamallia. Itselleni ne ovat olleet usein liian pelkistettyjä, kapea-alaisia tai rajaavia käsityksiä, joissa ei ole annettu riittävästi tilaa myös muunlaisille kokemuksille, ajatuksille ja toimintatavoille. Havahduin ymmärtämään, että tämän julkaisun anti ja ajatus edustavat kaikkein eniten sitä omassa päässäni muodostunutta ajattelua ja piilevää taustaa myös teksteilleni ja osaamiselleni. Samalla ymmärsin, että mentalisaatio on on kulkenut jossain muodossa läpi elämäni persoonassani ja tavassani havainnoida ja aistia maailmaa ja siinä toimivia ihmisiä. Ja mitä vanhemmaksi olen tullut, sitä enemmän se minussa lisääntyy. Oivallus, joka sykähdytti ja sai minut innostumaan niin paljon, että halusin jakaa tämän kaiken myös teille.

Julkaisun kuunteleminen vaatii aikaa ja keskittymistä, mutta suosittelen lämpimästi ottamaan aikaa tämän kuuntelemiselle vaikka autolla ajellessa tai kotona yksin ollessa. Sen lisäksi, että ymmärrät tätä kautta ajattelumaailmaani ja sitä sanomaa, jota haluan tuoda teksteilläni ja työlläni esille, saat paljon ymmärrystä sille, miten mentalisaation avulla voidaan helpottaa vuorovaikutusta ja yhteiselämää niin kotona, työssä kuin koko yhteiskunnassa. Mitä enemmän me täällä ymmärrämme mentalisaation merkityksen yksilön ja yhteisöjen hyvinvoinnille koko elämänkaaren aikana, sitä enemmän me jokainen yksilönä, vanhempana, parisuhteessa, ystävänä, sisarena, työkaverina ja johtajana voimme vaikuttaa siihen, että yhteiskuntamme olisi parempi paikka elää ja voida hyvin. Idealistista, mutta kaiken tämän päivän uutisoinnin ja siihen liittyvän pahoinvoinnin herättelemänä äärimmäisen ajankohtainen ja merkityksellinen aihe ja vaihtoehto. ❤️