On tärkeä ymmärtää...

21.02.2021

Ihmisellä on suuri valta ja vaikutus sekä toisten ihmisten että oman itsensä onnellisuuteen. Se, miten käyttäydyt toisia ihmisiä kohtaan ja miten kohtelet heitä, on suoraan verrannollinen siihen, miten toinen yksilö voi, ja mikä hänen onnellisuusasteensa on. Voit olla lähiverkostolle ja ympärilläsi oleville ihmisille eräänlainen energisoiva ja valoa tuova aurinko, jonka läheisyydessä on hyvä olla ja elää. Voit olla tiedostamattasi tai tietoisesti myös eräänlainen pilviä tuottava ja kuormittava saastuttaja, joka olemassaolollaan, käyttäytymisellään ja sanomisillaan aikaansaa toisessa pahaa mieltä, surua, huonoa itsetuntoa sekä arvottomuuden ja tyytymättömyyden tuntemuksia. 

Yleensä ihminen käyttäytyy toista kohtaan sitä positiivisemmin ja hyväksyvämmin, mitä onnellisempi ja tyytyväisempi hän on itseään ja elämäänsä kohtaan. Oma henkilökohtainen paha olo puretaan helposti toisiin, mikä aikaansaa ikävän kierteen ja sen myötä negatiivisen tunneryöpyn ja olon myös toisen sisimmässä. Yksilö voi itse vaikuttaa suuresti omaan onnellisuuteensa ja siihen, miten suhtautuu itseensä, elämäänsä ja sitä myöten myös toisiin ihmisiin. 

Meillä jokaisella on kuitenkin omat vaikeutemme, eikä kukaan selviä elämässään ilman kolhuja, suruja ja vastoinkäymisiä. On ymmärrettävää, että tällaisessa tilanteessa eläessä on vaikea suhtautua asioihin positiivissävytteisesti. Ja on myös luonnollista, että joskus tällaisten tilanteiden äärellä tahtomattaankin kuormittaa myös lähipiiriään. Sekin kuuluu osana elämään. Aina emme voi olla toinen toisillemme aurinkoja, jos sisäinen maailmamme on täynnä pimeyttä ja pilviä. Tämän olo- ja tunnetilan sanoittaminen ja esille tuominen juuri siten kuin tuntee, helpottaa myös ympärillä olevien ihmisten ymmärrystä toista ja hänen käyttäytymistään kohtaan.

On tärkeää puhua. On tärkeää näyttää tunteensa. On tärkeää tuoda esille pahoinvointinsa ja siihen kyetessään myös mahdolliset syyt tälle kaikelle. On tärkeää ymmärtää itseään ja toista. Mitä enemmän ymmärtää, sitä enemmän voi myös auttaa, tukea ja kannustaa - niin itseään kuin myös muita. Sen myötä syntyy välittämisen ja huolenpidon kehä, joka on ajan myötä portti myös onnellisuudelle ja henkiselle hyvinvoinnille. Mitä paremmin yksilö voi, sitä paremmin voivat myös hänen ympärillään olevat ihmiset - niin kotona kuin työpaikalla. ❤️