Matkalla minuuteen

31.08.2021

Olen varmaan kyllästymisiin asti tuonut teksteissäni esille itsetuntemuksen ja itsetutkimusmatkan tärkeyttä. Taustana tähän ei ole vain opiskeltu ja luettu tieto asian merkityksellisyydestä, vaan tärkeimpänä kaikesta oma kokemus. Huomaan, että kun puhun omakohtaisista kokemuksista, ne herättävät joissakuissa ihmetystä, jopa huolta tai luuloa, että olen höyrähtänyt johonkin, joka voi sekoittaa ns oman pakkani. Haluaisin niin kovasti, että ihmiset ympärilläni ja työnkin kautta ymmärtäisivät itsetuntemuksen merkityksellisyyden omalle henkiselle hyvinvoinnille.

On monenlaisia tapoja käsitellä henkisyyttä. Jotkut käsittelevät niitä buddhalaisuuden ja meditaatioiden ym kautta, toiset psykologisemmasta näkökulmasta, osa ihan yksinkertaisesti itseään kuuntelemalla ja luontaisen tunneälyn myötä. Oman itsensä tutustumismatka ei ole helppoa eikä sitä voi aloittaa meidän suorituskeskeisen yhteiskunnan mukaisesti esimerkiksi. ma 14.9. klo 9, vaan se lähtee eteenpäin pikkuhiljaa, pienin askelin, opettelemalla ja tutustumalla. Joillekin tällainen itsensä sisälle meno voi tuntua jopa pelottavalta. Ajatellaan, että on helpompi elää ns. perusarkea ja tyytyä siihen, mitä vastaan tulee, ja jättää tunteet vähän taka-alalle tai käsittelemättä. 

Järki, kuten tunteetkin kulkevat meissä rinta rinnan, lähes käsikkäin. Luonto on kuitenkin luonut meidät sellaisiksi, että äkillisessä tilanteessa, hädässä tai pelottavan tilanteen äärellä tunteet ottavat vallan, ja ne eräällä tavalla suojelevat meitä selviytymään ja jäämään henkiin. Se, miten paljon tunne ja järki vaikuttavat mielemme hallintaan, riippuu, miten vahvasta tunteesta on kysymys. Mitä vahvempi tunne on, sitä vähäisempi on taas järjen osuus mielessä. Tämä kaikki on lähtenyt kehittymään oikeastaan evoluution kuluessa, kun tunteet saivat vallan yksilön reaktiosta hengenvaaran uhatessa. Jos yksilö olisi pysähtynyt pohtimaan asiaa ja antanut järjen rationalisoida tilanteen, olisi seuraukset voineet olla kohtalokkaat. Tunnekuohahdus, esimerkiksi pelko aktivoittaa ihmisen toimimaan hädän keskellä. 

Kaikella on selityksensä aivojen rakenteessa ja siinä, miten tunnekeskukset säätelevät aivojen muiden osien toimintaa ja näin ottavat vallan myös järjestä. Kun puhun tunnekokemuksista, tunteista ja niiden merkityksistä sekä siitä, miten reagoimme asioihin, niiden taustalla on neuropsykolginen ymmärrys siitä, mitä aivoissamme tapahtuu eri kohtaamisissa ja kokemuksissa. Asioita voisi siis käsitellä tämänkin pohjalta, jolloin monet kokisivat aiheen enemmän järjelliseksi eikä miksikään huuhaaksi Kuitenkin itse haluan tuoda asioita esille ja kasvattaa toisten ymmärrystä ennen kaikkea kokemuksellisuuden ja tunteiden kuvauksen kautta ja siten, että asioita on helppo rinnastaa ja peilata omiin elämän arkikokemuksiin. Toisaalta itselleni perehtyminen myös tähän neuropsykologiseen puoleen, on antanut ymmärrystä tunnereaktioiden syntymisestä ja etenemisestä aivoissamme. Kaikelle on siis selityksensä.

Tämän myötä ja ennen kaikkea itseeni perehtymisen kautta olen ymmärtänyt, että tunne-elämääni liittyvä hermoverkosto on muotoutunut elämäni aikana ja sen myötä muokannut luonnettani ja myös tunteiden näyttämisen taitoa. En ole enää se ujo, hiljainen pikkutyttö, joka olin joskus lapsuudessa. 

Mitä enemmän selvittää omaa elämäntarinaansa, taustoja, erilaisia siirtymiä ja vaiheita ja niiden vaikutuksia itseensä, sitä syvemmälle pääsee ymmärrys itsestään juuri nyt - tänä päivänä. Ja koska me jokainen olemme läpi elämämme kaikkein eniten itsemme kanssa, itsessämme, on tärkeää oppia tuntemaan itseään ei vain muiden mielipiteiden ja sanomisten kautta, vaan oman rehellisen ja autenttisen itsetutkimuskokemuksen myötä. Itsemme kanssa vietämme eniten aikaa.Toisaalta ymmärrys itsestään, omasta elämänkulusta tähän päivään auttaa ymmärtämään myös muita omina ainutlaatuisina persoonina omine kokemuksineen ja eri elämäntilanteineen. 

Ehkä ikuisena idealistina uskon, että ymmärryksen kautta kasvaa "parempi maailma", jossa jokaisella on hyvä elää omana itsenään yhdessä muiden kanssa. Me jokainen voimme tehdä omalta osalta hyppäyksen kohti parempaa huomista, jota onnellisuus, tasapaino ja mielenrauha viitoittavat. ❤️