Ymmärrys ja sen kasvattaminen

22.08.2023

Arvostan presidenttimme eilistä 75 v-tempausta. Mutta erityisesti arvostan häntä tärkeästä muistutuksesta - toisten ymmärtämisen tarpeesta.

Voi kuinka maailmamme olisikaan suvaitsevampi, empaattisempi, auttavampi ja huomioivampi, kun ymmärtäisimme toinen toisiamme paremmin ja syvemmim. Olisimme oikeasti ja aidosti kiinnostuneita toinen toisistamme. Emme paheksuisi erilaisuutta, vaan kokisimme sen rikkautena. Maailmamme olisi aika tylsää, jos kaikki toimisivat ja eläisivät elämäänsä samalla tavalla - jonkin mittapuun mukaan normien mukaisesti.

Paheksunta, oman itsensä ja tekemistensä nostaminen toisia ylemmäksi ja paremmaksi, toisten arvosteleminen eivät tuota mitään hyvää. Kannustaminen, tukeminen ja auttaminen sekä positiivinen reagointi ja palaute taas vahvistavat ja ilahduttavat toista.

Ymmärrys on siitä erikoinen olotila, että se voi kehittyä ja kasvaa päivä päivältä, kun antaa sille mahdollisuuden.

Ymmärryksen kasvattamisen voisi ottaa harrastukseksi aivan kuin esimerkiksi lihasten tai kunnon kasvattamisen. Ja voin luvata, että sen myötä syntyy pieniä ja suuria oivalluksia, mielihyvän tunne ja välittäminen lisääntyvät ja maailmankatsomus kehittyy. Olemalla läsnä, kuuntelemalla sekä myötäelämällä olemme jo lähempänä ymmärrystä ja sen myötä toinen toisiamme.

Niin ja lopuksi vielä presidenttimme toinen tärkeä muistutus. Kävelkää. Ottakaa hetki itsellenne ja liikkukaa luonnossa. Ja jutelkaa - joko itsenne tai toistenne kanssa. Sitä kautta lisääntyy kätevästi myös ymmärrys.