Kokemukset tuottavat onnellisuutta

22.03.2022

Tutkimuksetkin osoittavat, että kokemukset tuottavat syvempää ja pitkäkestoisempaa onnellisuutta kuin mikään materia tai raha. Kokemukset synnyttävät meissä jokaisessa subjektiivisia tuntemuksia, ja siksi ne ovat hyvin henkilökohtaisia. Kokemuksien kautta syntyy muistoja, jotka kantavat meissä läpi elämän. Lisäksi ne kasvattavat ja opettavat meitä ja näin lisäävät ymmärrystä meistä ja elämästä yleensäkin. Kokemukset kartuttavat henkistä pääomaamme. Kun kokemus on myönteinen ja mielihyvää tuottava, täydentyy meidän voimavarapankkimme ja näin sijoitamme itseemme. Kun kokemuksessa on mukana vielä itselle rakkaita ja läheisiä, joiden kanssa kokemuksen voi jakaa, tuottaa se onnen hetkiä - henkistä ravintoa hyvinvoinnillemme.

Itselleni erityistä onnellisuutta tuottava kokemus tapahtui sunnuntaina, kun ¾ perheestämme lähti perinteiselle Raattaman hiihdolle. Se on kuulunut kevääseemme jo silloin, kun lapset olivat pieniä, ja siksi muistot olivat vahvasti läsnä nytkin. Sen lisäksi että sain olla rakkaideni kanssa, onnen tuntemuksia lisäsivät erityisen autenttinen ja aito lappilainen ympäristö, jossa tunsin olevani vielä lähempänä luontoa ja omaa lapsuuttani. Siellä materia, kaupallisuus ja rakennettu luonto loistavat poissaolollaan. Silti siellä on kaikki, mitä ihminen tarvitsee ja kaipaa. Vaikka ladut ovat kapoisemmat, eikä niitä ole joka päivä ajettu, ei se haittaa. Kaikki se, mitä imen itseeni, hengitän, kuuntelen ja tunnen, ovat vahvasti läsnä ja olemassa. Kokemus, joka ei vaadi paljon, mutta antaa sitäkin enemmän.